movium.slu.se

Foto: Daniel Engvall

Nyhet

Hej Dorte Bo Bojesen!

Publicerad 17 september 2019

Du är vd på Form/Design Center i Malmö som i höst satsar på en stor utställning om lek. Varför är det en aktuell fråga? 

 

– Form/Design Center har i uppdrag att vara en nod i södra Sverige för arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö. Det är den ena förklaringen till att vi satsar på barns livsmiljö och lek. Den andra anledningen är att vi vill lyfta och ge plats åt aktuella ämnen och sätta in dem i en större samhällelig kontext. Utställningen har vi tagit fram i samarbete med Tankesmedjan Movium och Boverket.

 

Vad handlar utställningen Lek om?

– Utställningen handlar om hur vi designar och planerar för lek i staden idag. Vi tar avstamp i den debatt som pågår i arkitektbranschen om barns behov av goda lekmiljöer. Det rör även andra aspekter än designen i sig – exempelvis säkerhet kontra utmaning, behov av yta, förtätning med mera. Vi vill också sätta in ämnet lek i ett historiskt perspektiv och blickar därför även bakåt och lyfter fram byggleken och lekskulpturen som goda exempel från mitten av förra århundradet.

 

Vad hoppas ni att utställningen ska leda till?

– Vi vill göra allmänheten, men även professionella aktörer, varse om vilka bakomliggande processer som styr normer och ideal. Många av frågorna i utställningen lyftes under konferensen Får barnen plats i framtidens städer?på ArkDes i våras. Vår ambition är att presentera frågan för en bredare publik och skapa debatt. Är det okej att barns platser för lek inte prioriteras på grund av ekonomiska skäl? Är det verkligen bra att barn och unga aldrig får prova sina gränser och utveckla ett eget omdöme genom utmanande lek? Hur ser barns framtid ut i städerna? Hur kan vi själva påverka utvecklingen? Vi vill både bilda, skapa debatt och kanske även bidra till aktion för stadsplanering med barnperspektiv.

Berättat för Lena Jungmark

Sidor