movium.slu.se

David Idermark

Nyhet

Hej David Idermark

Publicerad 25 april 2017

Du är skolchef i Mörbylånga kommun och ska medverka på Moviums aktivitet Skolgården – en pedagogisk resurs den 3 maj i Lomma tillsammans med Torsten Kellander och Helene Båtshake. Du har beslutat att utveckla utemiljön i alla kommunens 16 skolor och förskolor. Hur kan det komma sig att ni satsar på det?

 

Mörbylånga kommun besiktigade 2015 alla gårdar och mycket av utrustningen fick underkänt och rensades bort. Istället för att bara ersätta gamla gungor med nya gungor ville jag göra en plan för framtida investeringar i utemiljön på varje enhet så att utemiljön kan utvecklas i ett pedagogiskt perspektiv under lång tid oberoende av vem som är chef eller vilken personal som arbetar där.

 

Hur lägger ni upp och finansierar arbetet?

Vi gör en gårdsanalys på fyra enheter i taget, vi har nu hunnit med tolv gårdar. Varje analys kostar 50 000 kr. När analysen är klar på en enhet är målet att investera i det som står överst på prioriteringslistan med centrala medel. Övriga investeringar får sedan göras när enheten har tillgång till medel. Boverkets bidrag för upprustning av skol- och utemiljöer har fördubblat våra satsade pengar.

Vad har barnen och pedagogerna på era skolor haft för önskemål?

De önskar motorikbanor, samlingsplatser och insektsträdgårdar (en speciell typ av plantering).

 

Vad tycker du är det viktigaste med skolans utemiljö?

Att den stödjer barns motoriska och sociala utveckling, att den stärker deras hälsa, nyfikenhet och motivation samt bidrar till att uppfylla målen i läroplanen genom undervisning, lek och lärande utomhus.

 

Läs mer om Boverkets bidrag:

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/bidrag-for-att-rusta-upp-skollokaler-och-utemiljoer/

 

 

FREDRIK JERGMO

Sidor