movium.slu.se

Harald Klein. Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hej där Harald Klein…

Publicerad 16 juni 2016

Vem är du och vad gör du på Movium?

Jag är en utvecklingsorienterad arkitekt som de senaste tio åren specialiserat mig på fysisk planering, men jag har också studie- och yrkeserfarenhet som landskapsarkitekt. De senaste fem åren har jag utnyttjat min bredd och arbetat med planeringens alla skalor och tidshorisonter på stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona med det övergripande målet att utveckla en stad - där incitamenten för utveckling sällan är självklara. Innan dess lärde jag mig planeringens grunder och rättsliga ramar på enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Skåne.På Movium ska jag främst koordinera en väldigt spännande påverkansplattform, men jag hoppas också kunna bidra med praktikerns perspektiv till Moviums verksamhet.

 

En nationell påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster, vad är det för något?

Huvudsyftet är att påverka Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 så att mer anslag ska hamna hos svenska forskare och innovatörer som har fokus på ekosystemtjänster i urban miljö. En form av lobbying alltså. För att få största möjliga genomslag i Bryssel så behöver vi först scanna av och ha en dialog med svenska aktörer om vad som sker på nationell nivå för att hitta de mest progressiva och strategiskt viktiga projekten att lyfta fram. SLU är projektledare. Partners är Stockholm Resilience Center, AlbaEco och Sustainable Business Hub. I vår arbetsgrupp deltar också Boverket och Naturvårdsverket. Vinnova finansierar projektet.

 

Vad hoppas du att det ska leda fram till så småningom?

Det långsiktiga målet är att skapa mer hållbara och attraktiva städer med hjälp av urbana ekosystemtjänster – eller lösningar hämtade från naturen, som man också kan säga.​

Sidor