movium.slu.se

Foto: privat

Nyhet

Hej Caroline Dahl!

Publicerad 5 februari 2019

Du är ny ledamot av Sveriges Arkitekters styrelse. Varför har du engagerat dig i detta?

- Sveriges Arkitekter är en viktig aktör för samhällsbyggnadsbranschen och för oss som arbetar i den. Jag har under flera års tid på avstånd följt hur organisationen har bidragit positivt till att få fram nya arkitekturpolitiska mål. Nu tycker jag det ska bli riktigt spännande att få följa, och förhoppningsvis bidra till, implementeringsarbetet. Jag gillar att konkretisera och genomföra så det hoppas jag ägna mig åt utifrån en roll i Sveriges Arkitekters styrelse.

 

Är det några särskilda frågor som du brinner för?

- Jag brinner för ett grönt stadsbyggande där arkitekturens alla discipliner och professioner kommer samman och med sina samlade kunskaper skapar en stad för alla. Jag brinner också för att ta intryck från såväl hemmaplan som internationellt. Arkitektur och stadsbyggande tar sig så många olika uttryck på olika platser och för mig är det viktigt med ett pluralistiskt synsätt. Vi blir lätt lite självgoda på hemmaplan och visst har vi många saker att vara stolta över, men det innebär inte att vi inte kan lära och ta intryck från andra platser och tanketraditioner. Sen har styrelsen uppdrag att ta itu med utifrån vad medlemmarna och lokalföreningarna har uttryckt och beslutat på stämman och de måste få komma i första rummet.

Om du kunde förändra en sak i dagens svenska stadsbyggande, vad skulle det vara?

- Att vi slutar att ensidigt lyfta fram kvartersstaden som den enda möjliga stadsbyggnadsformen.

 

Caroline Dahl är tjänstledig till och med 31 maj för att göra klar sin doktorsavhandling. Under tiden är Fredrik Jergmo tf verksamhetsledare.

 

ANDERS RASMUSSON

Sidor