movium.slu.se

Caroline Dahl, verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium

Nyhet

Hej Caroline Dahl!

Publicerad 26 april 2018

Du modererar ett samtal mellan miljöminister Karolina Skog och studenter på landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp den 26 april. Vad handlar samtalet om?

– Utgångspunkten för samtalet är hållbara och levande städer. Där börjar vi, och så får vi se vart samtalet tar oss. Studenterna som deltar i samtalet har med sig flera olika angelägna perspektiv och intressanta dilemman som de vill ta upp med ministern, exempelvis frågor kring förvaltning för ekosystemtjänster, hållbar mobilitet, vilka intressen som prioriteras i gestaltandet av nya stadsdelar, social hållbarhet, hur utvärdering och kunskapsutveckling kan hinnas med i snabba förändringar. Ministern, hoppas jag, har med sig den nyligen presenterade strategin för levande städer. Jag hoppas också att hon har med sig en stor nyfikenhet på vad blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer kan bidra med.     

Vem har tagit initiativet? 

– Initiativet till att besöka studenter på de landskapsrelaterade utbildningsprogrammen har kommit från ministern själv. Det är jag väldigt glad över eftersom jag anser att just dessa utbildningar, och de studenter som utbildas härvid SLU, har något alldeles särskilt att tillföra till den ombyggnad och omställning som pågår av våra städers livsmiljö. Att se stadens livsmiljö ur ett landskapsperspektiv innebär för mig att utveckla en relationell förståelse för system, skalor och samspelet mellan naturliga och artificiella processer. Fördelen med detta perspektiv är att man kan söka lösningar över sektorsgränser som annars brukar vara svåra att överbrygga. Detta tror jag inte alltid är tydligt för politiken – eller för dem som vanligtvis tar ganska mycket utrymme i de processerna – så här finns delvis en outnyttjad potential.  

Vad vill du som moderator att samtalet ska ge?

– Jag hoppas att alla ska gå från samtalet med nya eller fördjupade perspektiv. Jag hoppas också att ministern bjuder in en studentrepresentant att få ta plats i Rådet för hållbara städer som nu är under bildande, eller i det expertnätverk som ska kopplas till rådet.  

TITTI OLSSON

Sidor