movium.slu.se

Carl Arnö. Foto: Privat

movium.slu.se

Carl Arnö. Foto: Selfie!

Nyhet

Hej Carl Arnö!

Publicerad 29 maj 2018

Du är landskapsarkitekt och har fått nytt jobb som stadsbyggnadsdirektör i Västerås! Grattis! Det är inte så vanligt med en landskapsarkitekt på den posten. Vilka landskapliga perspektiv tar du med dig in i jobbet?

– Tack! Jag har jobbat med stads- och samhällsplanering hela mitt arbetsliv, men i olika roller som har gett olika perspektiv och erfarenheter. Att vara landskapsarkitekt är för mig att sätta ihop delar och förstå sammanhang. Landskapet är, oavsett om det är ett stadslandskap, landsbygd eller natur, uppbyggt av olika komponenter som skapar en helhet. Jag tror att min bakgrund som landskapsarkitekt har skapat kunskap om och ett intresse för att arbeta med de processer och system som skapar denna helhet. I Västerås kommer jag att få utveckla mitt ledarskap inom stadsplanering och stadsbyggnad. Och med min utbildning, mina erfarenheter och mitt intresse känner jag mig väl rustad och mycket inspirerad av uppgiften.

 

Du älskar att åka skidor och söker gärna utmaningar när du är högt uppe på alptoppen, råkar jag veta. Söker du utmaningar även professionellt? Vad är den största utmaningen i ditt nya jobb?

– Ja men det finns faktiskt skidåkning i Västerås också, men inga alper förstås, vilket är lite synd ;) Ledarskap inom stadsbyggnad handlar mycket om att skapa förtroende genom samarbeten och nätverk, både inom och utanför stadens organisation. Om man är framgångsrik där kan många goda krafter arbeta åt samma håll. Det är det som är en av de största utmaningarna. Man behöver navigera väl i en värld med många viljor och agendor, inte minst hos invånarna. Det är ett arbete som behöver vara kunskapsbaserat och pedagogiskt och det varierar mellan de små detaljerna och de långsiktiga visionerna. Att förstå hur processen – och människorna i den – fungerar, och sen veta var och hur man bäst ska lägga sin kraft är svårt, men mycket inspirerande.

 

Vilken är den största tillgången i din nya hemstad? Finns det något du kan utveckla mer hos dig själv i mötet med en ny plats?

– Västerås är bara något större än Umeå som jag just flyttade ifrån, men här finns en helt annan stadskultur. Västerås är i grunden en industristad, vilket inte Umeå är, och det finns en kultur och identitet här som är spännande och utvecklande att möta. Jag tror att det är Västerås historia som gör att det finns en genomförandekraft här. En kraft som också är en av stadens största tillgångar i stadsbyggnadssammanhang. Det gör att man i Västerås är bra på att få saker gjorda! Med det i ryggen pågår en spännande utveckling och ett nytt Västerås växer snabbt fram. Jag kommer in i jobbet ett skede när det känns väldigt viktigt att man hittar rätt riktning i det fortsatta arbetet. För min egen del så tror jag att mötet med en ny stad framförallt utvecklar kunskaper och förståelse för hur samhället fungerar. Det vill säga vad det är som gör att det blir som det blir. Jag hoppas kunna utnyttja den kunskapen och bidra till att Västerås utvecklas på ett sätt som kommer alla Västeråsare till nytta.

 

Du är ordförande i Tankesmedjan Moviums ledningsråd. Vilken fråga, sedd ur ditt nya perspektiv som stadsbyggnadsdirektör, tycker du att vi borde lyfta extra mycket?

– Movium är för mig en källa till kunskap och inspiration. Jag tycker att Movium ska fortsätta röra sig på forskningsfronten, utveckla kunskap så att vi kan förstå den, marknadsföra och skapa debatt kring den. Det jag nu har tänkt på är vikten av ledarskap i vårt samhällsbygge. Movium kunde lyfta frågor om ledarskapet i den sektor som Movium finns i. Man kan inte undervärdera vikten av goda ledare både i form av politiker och av tjänstepersoner. Ett sätt för Movium kunde vara att lyfta fram och diskutera förebilder, ge goda exempel. Ett annat mer långsiktigt mål kunde vara att skapa förståelse och intresse för ledarskap på utbildningarna. Min övertygelse är att ledarskapet för våra städer är nyckeln till hur kunskap omsätts i praktiken.

TITTI OLSSON

Sidor