movium.slu.se

Nyhet

Hej Cam Collyer!

Publicerad 6 oktober 2017

Vad tror du att ISGA:s Risk in Play & Learning-uttalande kommer att leda till i ett långsiktigt perspektiv?

Jag tror att uttalandet stödjer en växande internationell kör av röster som kräver ett skifte i hur föräldrar och olika institutioner för barn hanterar behovet av självständiga, oberoende och verkligt motiverande lekmöjligheter för barn. Jag hoppas att uttalandet bidrar till en bred offentlig diskussion och skickar ett budskap till föräldrar och anställda inom utbildningsväsendet.

 

Vad är din vision för deklarationen?

Att uttalandets avgörande betydelse omfamnas av regeringar, barnomsorgsinstitutioner, utbildnings- och hälsovårdssektorer och omvandlas till politik, kompetensutveckling och resurser för den byggda miljön samt professionell utveckling för yrkesverksamma som arbetar direkt med barn.

 

Några reflektioner på bakgrunden för uttalandet; den globala situationen för barns rörlighet, hälsa och välbefinnande?

Tidpunkten för förändring är nu. Det finns helt enkelt för många indikatorer på behovet av att reagera med kraft på både den byggda miljön, den offentliga kommunikationen och utformningen av läroplanerna.

 

Läs deklarationen här.

PETTER ÅKERBLOM

Sidor