movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

Nyhet

Hej Per Blomberg!

Publicerad 18 maj 2020

Du är planarkitekt i Kristianstad och just nu arbetar kommunen tillsammans med Tankesmedjan Movium för att göra en vägledning om grönplaner. Varför gör Kristianstad en sådan?

– Kristianstads kommun har som uppdrag i EU-projektet UL2L att visa hur grönplanering kan ske på ett framgångsrikt sätt. Dessutom har kommunen erfarenheter av en omfattande process att ta fram grönstrategin och grönplan nyligen som vi vill dela med andra kommuner. Jag har erfarenheter för den regionala grönplanen i Skåne och samarbetet med Skånes 33 kommuner som också är en viktig kunskapskälla.

 

Vad händer härnäst i arbetet?

– Den 17 juni kommer Kristianstads kommun och Movium att presentera förslaget till vägledning för grönplanering på ett webinarium och därmed lämnar vi över stafettpinnen till Boverket och Naturvårdsverket för fortsatt arbete med en nationell vägledning. Vår vägledning blir en rapport på engelska som får spridning i hela Europa och förhoppningsvis kan inspirera kommuner i andra länder också.

 

Vilken erfarenhet har du själv av grönplanering?

– Jag har arbetat med två kommunala och två regionala grönplaner men även andra strategiska gröna planer och program som sju naturvårdsprogram och två friluftslivsprogram. Just nu jobbar jag främst med översiktlig planering i Kristianstad.

 

Berättat för Harald Klein

Sidor