Nyhet

Hej Benny Schytte, snart dags för Berlin!

Publicerad 9 mars 2016

Vi ställde några frågor till den danske kultursociologen Benny Schytte inför Tankesmedjan Moviums kurs i Berlin, 26-29 april.

 

Foto: Benny Schytte

 

Berlin har fått stor internationell uppmärksamhet när det gäller planering för barn och unga och har varit en av inspirationskällorna i de svenska riktlinjer för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljöer som publicerades 2015. Vad är det framför allt ni kommer att titta på i Berlin?

 

Vi kommer att se flera olika typer av stadsrum för barn och unga. Vi besöker offentliga lekplatser och stadsrum i både liten och stor skala. Berlin har många nya närlekplatser i bostadsområdena och har de senaste åren gjort om flera nedlagda industriområden till offentliga folkparker, som vi också kommer att besöka. Dessutom besöker vi utemiljöer i mer organiserad inramning: förskolor, skolor samt en bygglekplats och en djurlekplats, placerade mitt inne i staden.

 

Du har guidat mycket i Berlin tidigare. Är Berlin en inspirerande plats som kanske ligger före både Danmark och Sverige i planeringen för barn och unga?

 

Vi vet ju att Berlin är den grönaste storstaden i Europa med många grönområden och parker. Där vi både i Sverige och Danmark ser en förtätning av staden med mycket lite fokus på utemiljöer för barn och unga, så upplever man i Berlin det motsatta. Exempelvis så rivs byggnader och görs om till kvarterslekplatser för barn, unga och familjer. Det kommer vi se flera exempel på.

 

Vem tycker du kan ha mest behållning av kursen och borde följa med på resan?

 

Vi kommer att besöka ett brett spektrum av utemiljöer, som både kan ge inspiration till förskolelärare och grundskolelärare samt landskapsarkitekter och stadsplanerare.

 

Vi ser fram emot en lärorik och inspirerande resa! Tror du att du själv kommer att se och lära dig något nytt som du inte redan har upplevt i Berlin vid alla dina tidigare besök?

 

Jag känner såklart till de flesta av Berlins stadsrum som vi ska besöka, men gläds åt att se och höra om nya åtgärder som organisationen Grun macht Schule ska presentera och berätta om.  Och så ser jag fram emot att cykla runt i Berlin. Det är Europas bästa cykelstad!

 

 

Fredrik Jergmo samtalade med kultursociologen Benny Schytte som medverkar som guide på Tankesmedjan Moviums kurs i Berlin i april.

Är du intresserad av att följa med oss till Berlin? Här hittar du information om kursen.

Sidor