movium.slu.se

Benny Schytte vid floden Spree. Foto: privat.

movium.slu.se

Holtzmarkt, nytt bostadsområde vid floden Spree. Foto: Fredrik Jergmo.

movium.slu.se

I Holtzmarkt har de boende ansvarat för utemiljön. Foto: Fredrik Jergmo.

movium.slu.se

På cykel genom Berlin. Foto: Fredrik Jergmo.

movium.slu.se

Ett föräldrainitiativ av boende i området. Djur, odling och bygglekplats i ett. Foto: Fredrik Jergmo.

movium.slu.se

Bygglekplats i Görlitzer Park, Kreuzberg. Foto: Fredrik Jergmo.

Nyhet

Hej Benny Schytte!

Publicerad 7 november 2017

Du har nu genomfört fyra studieresor till Berlin tillsammans med Tankesmedjan Movium på temat ”Bygga stad för barn och unga”. Ni kom nyligen hem från ett soligt Berlin efter tre dagar på cykel genom både de västra och östra delarna av staden.

 

Varför är Berlin så intressant att se från cykelsadeln?

– Det är Europas grönaste stad och stadens infrastruktur ger goda cykelförhållanden. När vi cyklar runt mellan de olika planerade besöksmålen upplever vi stadens puls (fenomenologisk metod!) och en lång rad intressanta utemiljöer – i cykeltempo. Dessutom är det effektivare att cykla än att hyra buss i förhållande till hur många besöksmål man kan se på en studietur. Att det är miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt får man på köpet.

 

Vad tror du deltagarna tar med sig hem?

– Inspiration att skapa goda utemiljöer för barn och unga i de städer och förstäder deltagarna kommer ifrån, samt goda professionella diskussioner med andra deltagare. Det är intressant att deltagarna är både landskapsarkitekter, lärare och förskollärare samt från fastighetssidan. Det har gett bra diskussioner över förvaltningsgränserna och gett nya interna och externa nätverk. Dessutom har deltagarna kunnat se utemiljöerna ur olika perspektiv och utifrån olika problemställningar.

 

Slutligen, planerar ni fler resor till Berlin på samma tema?

– Ja gärna! Vi har fått många positiva återkopplingar från deltagarna. Speciellt den tvärfackliga aspekten har överraskat mig, det har varit betydelsefullt. Jag är redo för 2018!

 

FREDRIK JERGMO

Sidor