movium.slu.se

Nyhet

Hej Bengt Persson!

Publicerad 7 oktober 2016

Du är samverkanslektor vid SLU i Alnarp. Ni har fått rekordmånga anmälningar till en sk Plan- och byggdag i Helsingborg den 10 oktober -- vad är det för något arrangemang?

 

- Plan- och byggdagen är en årligen återkommande konferens som SLU Alnarp arrangerar tillsammans med Kommunförbundet Skåne och en av Skånes kommuner. I år är det Helsingborg som är värd. Det är fjärde året som vi ordnar Plan- och byggdagen och tidigare har Trelleborg, Kristianstad och Malmö varit värdar. I år är det så gott som fulltecknat med 180 anmälda och tidigare år har vi haft mellan 110-130 deltagare. Idén att ordna en Plan- och byggdag har vi hämtat från Boverket som hade sådana dagar tidigare men lade ner det arrangemanget för ett antal år sedan. Den stora tillströmningen ser vi som ett tecken på att Skånes plan- och byggdag blivit ett välkänt arrangemang och att vi skapat en tradition.

 

Vilka ämnen kommer ni att diskutera och behandla under dagen?

- Idén är att ta upp ett antal aktuella plan- och byggfrågor i ungefär lika delar. Vi har inte något genomgående tema för Plan- och byggdagen men vi brukar ha något ämne som vi ägnar lite mera tid åt. I år blir det förtätning och vi kommer att utgå från exempel från Höganäs, Bromölla och Helsingborg. Vi kommer sedan att ta upp genomförandeformer för stora kommunala stadsutvecklingsprojekt med exempel på bolagsform från Göteborg/Älvstranden och en särskild projektorganisation direkt under kommunstyrelsen från Lund/Brunnshög. I Helsingborg drivs H+-projektet i den vanliga linjeorganisationen. Vi kommer också att ta upp hur stadens gator kan förändras när nu de flesta städer och tätorter går över till 40 km/tim som hastighet; hur experimentbyggande kan genomföras som enstaka projekt eller som kommunal frizon från byggreglerna; sociala kontakt i byggande och förvaltning; och frågan om små, koldioxidsnåla och billiga bostäder med utgångspunkt från den tävling som nyligen genomförts för Sege park i Malmö. det blir också en rundtur till aktuella förtätnings- och upprustningsprojekt i Helsingborg i anslutning till lunchen.

 

Bland föreläsarna finns förutom företrädare från kommuner och konsulter också studenter från SLU -- vilka perspektiv tillför de?

- En ambition för Plan- och byggdagen är att ge glimtar inifrån vardagen hos planerare, byggherrar, förvaltare, arkitekter, konsulter och andra som arbetar med plan- och byggfrågor. Vi tar upp frågor som finns i den dagliga verksamheten i kommunerna och föreläsarna och våra exempel ska ge en bild av intressanta och relevanta frågor och projekt. Vi avslutar alltid plan- och byggdagen med ett pass där vi varvar studenter från SLU med yrkesverksamma från kommuner och konsulter som drar varsin snabbpresentation som en så kallad pecha kucha. Våra studenter får där chansen att visa upp intressanta exempel från examensarbeten både från kandidat och master.

 

Mer information om programmet finns på http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/skanes-plan-och-byggdag/

 

ANDERS RASMUSSON

Sidor