movium.slu.se

Nyhet

Hej Beata Willeborn och Axel Pihl!

Publicerad 12 april 2017

Ni är med och arrangerar Landskapsarkitekturdagen i Alnarp den 21 april. Vad har ni valt för tema i år?

 

– I år har vi valt Exploring equal landscapes som tema.

 

Varför har ni valt just det temat?

 

– Vi ville utforska planering ur fler perspektiv än det vi bär med oss sen tidigare. Vi vill undersöka maktstrukturer kopplade till det offentliga rummet och samhällsplanering och hur man kan planera och gestalta miljöer som är inkluderande för så många som möjligt.

 

Vilka föreläsare ska man absolut inte missa?

 

Beata: Vi har bokat fantastiska föreläsare i år, så jag vill inte missa en enda. Men om jag måste välja, blir det Viktoria Walldin som är socialantropolog. Det ska bli väldigt intressant att höra om planering och arkitektur ur ett annorlunda perspektiv.

 

Axel: Jag vill såklart också lyssna på alla, men om jag måste välja en blir det nog Alexander Shevchenko som arbetar för organisationen Teple Misto Platform i staden Ivano-Frankivisk i Ukraina. Hans föreläsning ska handla om hur man inkluderar medborgare i planeringen.

 

Finns det några nya inslag i år?

 

– Vi har försökt utveckla mässan genom att bjuda in en större variation av utställare, som förhoppningsvis ska attrahera fler till att besöka montrarna. Vi har även satsat mycket på att bjuda hit studenter från andra arkitektskolor runt om i landet.

 

Varför är Landskapsarkitekturdagen en viktig dag?

 

Beata: Landskapsarkitekturdagen är viktig eftersom det är en dag då vi studenter har möjlighet att väcka frågor vi anser att utbildningen inte behandlar.

 

Axel: Och så är det en bra plattform för studenter och yrkesverksamma att mötas.

 

Vad önskar ni mest av allt inför dagen?

 

– Fred på jorden… Och att dagen blir en succé med intressanta föreläsningar och givande möten med utställarna och övriga besökare.

TITTI OLSSON

Sidor