movium.slu.se

Foto: Gustav Axell Johansson

Nyhet

Hej Anton Spets!

Publicerad 24 maj 2022

Du är ny ledamot i SLU Tankesmedjan Moviums ledningsråd. Hur skulle du vilja presentera dig?

– Jag är stadsträdgårdsmästare och trädpoddare – jag har verkat i rollen som stadsträdgårdsmästare i sex år i Borås som också är min hemstad. När jag inte jobbar i kommunen så driver jag Trädpodden tillsammans med min vän Gustav. Det är en podcast med fokus på relationen mellan människa och träd. Intressen utöver arbetet är cykling på varierande underlag, jakt, friluftsliv och odling. Alltsammans ofta samtidigt och tillsammans med min fru och våra två döttrar.


Vilken fråga brinner du extra mycket för?

– Naturbaserad stadsutveckling som begrepp har funnits och pågått ett tag i Sverige men vi måste nu omfamna det fullt ut för att möta framtidens utmaningar, kopplat till klimatmålen men också till vilket ”mänskligt klimat” som vi vill att framtidens stadsmiljöer ska kunna leverera. Jag tror att branschen i allt högre grad kommer att fråga efter kunskapsunderlag som vi kan ta fram med hjälp av dataanalyser, såsom maskininlärning och AI, som kan hjälpa oss med allt ifrån hur vi ska placera nya gröna miljöer till vilken trädart vi ska plantera var och i vilken kvalité. För att kunna söka medel och få med politiker och beslutsfattare på tåget måste vi agera nu. Målet är att skapa robusta och resilienta städer som kan möta framtidens klimatutmaningar.


Vad vill du bidra med i ledningsrådet?

– Jag hoppas kunna bidra med god kunskap om skötsel och utveckling av offentliga miljöer. Att göra förvaltning hett igen är något som jag ibland skämtar om men samtidigt tror stenhårt på. Jakten på goda argument till varför skötsel av offentliga platser måste förbli en prioriterad fråga upptar mycket av min arbetstid. I Borås jobbar vi aktivt med att kommunicera och tydliggöra vikten av hållbar urban grönstruktur. Kopplingen mellan tillgången på platser för rekreation, täthet och folkhälsan i en urban kontext intresserar mig, liksom hur vi på ett smart och tydligt sätt kan kommunicera hur det hänger samman.


Berättat för Titti OlssonFakta om Moviums ledningsråd

SLU Tankesmedjan Moviums ledningsråd består av ledamöter som på olika sätt arbetar med frågor om hållbar stadsutveckling. Ledningsrådets främsta uppgift är att vägleda inriktningen på Moviums verksamhet på ett långsiktigt och strategiskt sätt.

Sidor