movium.slu.se

Nacka kommun på cykel i Berlin. Foto: Fredrik Jergmo

movium.slu.se

Moviums Petter Åkerblom diskuterar med Grün Macht Schules Ulf Schröder. Foto: Fredrik Jergmo

movium.slu.se

Nacka kommun på cykel i Berlin. Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hej Ann Sundman Brott!

Publicerad 31 maj 2017

Du är utbildningsstrateg i Nacka kommun och var en av initiativtagarna till en studieresa till Berlin i april med 24 kolleger i kommun. Tankesmedjan Movium arrangerade resan med temat Bygga stad för barn och unga.

Vilka mål och förhoppningar hade ni med resan?

Vi var fyra stycken från olika avdelningar i Nacka kommun som var med på en av Moviums tidigare resor till Berlin, för vi hade hört att Berlin hade en av världens finaste utemiljöer för barn och unga. Vi blev väldigt inspirerade och entusiastiska så när vi kom hem från vår resa beslutade vi att starta ett gemensamt projekt för att utveckla våra utemiljöer på skolor och förskolor. För att våra kollegor, och de som skulle var med i projektet, skulle ha samma målbild som vi föreslog vi att de också åkte till Berlin tillsammans. Vi ville att de skulle bli lika inspirerade som vi var och förstå hur man kan skapa spännande och inspirerande utemiljöer genom att använda mer naturmaterial.

Har du fått reaktioner och feedback från de som medverkade?

Ja, alla blev faktiskt lika inspirerade och entusiastiska som vi. Vi har fått en annan syn på hur man kan skapa inspirerande och utmanande utemiljöer på ett nytt sätt. Att inte bara slentrianmässigt köpa in nya lekställningar utan istället lyssna in barnen, prata med pedagogerna hur de jobbar och kanske få in mer träd, stenar, sand, vatten och växtlighet. Ett plus var verkligen att vi var ungefär hälften skolledare och lärare och hälften förvaltare och projektledare från lokalenheten som lärde känna varandra och nu har en gemensam referensbild vid framtida planering.

Vad hoppas du att resan konkret leder till i Nacka kommun?

Vi har redan nu dragit igång en projektgrupp som vi kallar ”Hållbara utemiljöer” som är ett tvärsamarbete mellan de mjuka delarna (skolan och förskolans pedagogik) och de hårda delarna (lokalenheten och fastighetsutveckling). I projektet ingår även vår Naturskola som en viktig resurs. Vi kommer att försöka arbeta fram hållbara samarbetsmetoder för att utveckla våra förskole- och skolgårdar. Detta gäller de befintliga gårdarna men också vid nyproduktion oberoende av vem fastighetsägaren är. Det gäller att tydliggöra ansvar och finansiering, samarbetsmodell och en checklista för en bra gård och för både de ”hårda och mjuka” delarna. Planen är att starta med några pilotskolor och förskolor och att det blir ett treårigt projekt. På sikt ska det leda till mer inspirerande och hälsosamma utemiljöer för våra barn och unga i Nacka, med stöd av Movium Partnerskap och samarbetet med Movium!

 

Läs mer och anmäl dig till Berlinresan i september här!

 

FREDRIK JERGMO

Sidor