movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

Nyhet

Hej Ann-Mari Fransson!

Publicerad 9 april 2019

Torsdagen den 9 maj är du med och arrangerar en utbildningsdag i Stockholm, Grön Blå Svart Grå, tillsammans med Scandinavian Green Roof Institute och Tankesmedjan Movium. Vad handlar den om?

 

Det är en kurs om hur vi ska lösa de utmaningar vi har i städer i dag med hårdgjorda ytor som ska samsas med vegetation som ska ge ekosystemtjänster. Det blir en del om lösningar för regnbäddar och gröna tak men också en del om biokol. Vi pratar om vad biokol är och hur det fungerar och så kommer jag att berätta om försök som jag gjort med biokol i trädplanteringar.

 

Du har gjort ett projekt med biokol i växtbäddar för stadsträd. Trivdes träden om de växte med biokol?

 

Ja, det gjorde de. De fick 35 % större stamomkrets när det fanns biokol i jorden. Det blev nästan för bra, de sprack i stammen.

 

Varför tror du att de växte så mycket bättre?

 

En så kraftig tillväxtskillnad beror med största säkerhet på att träden som växt i biokol fick tillgång till mer näring. Biokolet håller kvar näringen i jorden, så träden kan ta upp mer av det som tillförs.

 

Så träden kan använda gödseln mer effektivt om det finns biokol i jorden?

 

Ja. Det betyder att man skulle kunna gödsla mindre och att det inte läcker lika mycket näring, det vill säga övergödningen av vattendragen minskar och vi slipper rena vattnet lika mycket.

 

Finns det fler fördelar med biokol?

 

Eftersom biokol är stabilt och inte bryts ner på lång sikt, så blir det en kolsänka i marken. Att använda biokol är alltså klimatpositivt.

Berättat för Anders Rasmusson

Sidor