movium.slu.se

Anders Wånge Kjellsson. Foto: Anders Rasmusson

Nyhet

Hej Anders Wånge Kjellsson!

Publicerad 19 september 2018

I år arrangerar Naturskolan i Lund, där du är verksamhetsledare, årets nationella konferens om lärande för hållbar utveckling. Temat är cirkulär ekonomi. Vad handlar det om?

– Ja, det undrar vi också! Vi vill lära oss mer om vad begreppet står för, och har därför valt att fokusera på detta tema i år. I diskussion med representanter från några förskolor och skolor i Lunds kommun framgick att det är det ekonomiska perspektivet av lärande för hållbar utveckling som upplevs som svårast att exemplifiera och konkretisera i undervisningen. Kompetensutvecklingsbehovet sägs vara störst kring ekonomisk hållbar utveckling. Jag tror nog att det görs en hel del redan, ibland utan att man tänker på det. Den ekonomiska dimensionen hänger ju starkt ihop med både den sociala och miljömässiga, till exempel när det kommer till våra konsumtionsmönster.

Vilka är med i LHU-nätverket, som arrangerar de här årliga konferenserna?

– LHU står för Lärande för Hållbar Utveckling. Det nationella nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och har idag drygt 360 medlemmar. Ledningsgruppen består av ledamöter från FN:s utvecklingsprogram UNDP, Swedesd, WWF, Den Globala Skolan, Klimatriksdagen, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen, 2047 Science Center samt några kommuner.

Vem vänder sig konferensen till? 

– Den vänder sig till en väldigt bred målgrupp. Konferensen riktar sig till hela utbildningssektorn, vilket inbegriper alla som sysslar med formellt, icke-formellt och informellt lärande. Även organisationer, företag, myndigheter och beslutsfattare. Kort sagt alla som arbetar för ett livslångt lärande!Vi räknar med ca 250 deltagare.

Tycker du att det finns någon fråga som man bör lyfta fram särskilt när det gäller den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet?

– Ekonomi tenderar att bli styrande över andra aspekter när beslut om framtiden ska fattas. Ofta med ett alltför kortsiktigt perspektiv. I stället är det den miljömässiga aspekten som ska sätta långsiktiga ramar för vilka resurser vi har råd att förbruka för mänsklighetens sociala behov. Ekonomi är ju bara ett verktyg som vi människor själva konstruerat, men som ibland tycks leva sitt eget liv. Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. Det låter väldigt spännande, tycker jag. Välkommen till Lund den 7-8 november, om du vill veta mer!

 

Mer information om konferensen >>

 

 

TITTI OLSSON

Sidor