movium.slu.se

Anders Szczepanski är enhetschef på Nationellt Centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Foto: Petter Åkerblom.

Nyhet

Hej Anders Szczepanski!

Publicerad 5 oktober 2017

Du är enhetschef på Nationellt Centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, och en av veteranerna i nätverket Utenavet. Just nu är du på besök i Sydkorea, varför det?

– Jag är här för andra gången i år på uppdrag av vår internationella enhet vid Linköpings universitet. De vill utöka samarbetet med universiteten i Asien och jag har sedan tidigare en hel del erfarenhet från kompetensutveckling i Singapore, Japan och Kina. Jag besökte Seoul en gång tidigare i år för att föreläsa och leda workshops kring outdoor education. De föll tydligen väl ut eftersom de bjöd hit mig igen. Den här gången handlar det om workshops i en ny stadsdel som byggs utanför Seoul där hållbarhet och recycling är mycket starka drivkrafter. Up-cycling, där designer gör om textil, metall, glas och trämaterial till användbara bruksvaror var också ett intressant möte i syftet att skapa hållbar ”grön” stadsutveckling.

 

Hur planerar man för barn och unga i den stadsdelen?

– Det handlar om 9 000 lägenheter som såldes redan innan de är byggda. Hållbarhetsperspektiv med elektriska bilar och ett ekologiskt tänkande genomsyrar projektet. Just nu planerar man för en kommande etapp med fyra nya förskolor, en låg- och mellanstadieskola samt ett parkområde. Designers och landskapsarkitekter (bland annat från Skandinavien) kommer att jobba tillsammans med pedagoger och medicinsk expertis för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet både inne och ute. Aktuella forskningsrön om rörelsens betydelse för barns allsidiga utveckling tas på största allvar. Generellt sett lyfter man ofta fram så kallade ”forest schools” som förebild, som i Sverige kanske främst motsvarar verksamheten på våra I-Ur-och-Skur-skolor.

 

Vad hoppas du själv kommer ut av resan?

– Jag hoppas mycket på vårt samarbete med Korea National University of Education, som vill utveckla både forskning och utbildning i utomhuspedagogik och den fysiska miljöns betydelse för lärandet. Deras forskningsprofil kring collaborative learning (gemensamt lärande) passar bra in i vår egen profil vid Linköpings universitet. Här finns också en intressant möjlighet till samarbete med flera svenska universitet, till exempel SLU med sin landskapsforskning och landskapsarkitektutbildning. På den här resan har jag också träffat några av de studenter som tidigare har studerat hos oss på Linköpings universitet. Jag hoppas de vill komma tillbaka till oss och vårt internationella mastersprogram i utomhuspedagogik.

 

Vad händer härnäst?

– Det lär bli fler turer till Asien eftersom de plattformar för utomhuspedagogik och platsens betydelse för lärandet som jag bidragit till (Japan, Kina, Singapore, och nu senast Sydkorea), väcker ett allt större intresse för kunskapsutveckling och praktiska erfarenheter i Skandinavien och Europa. Jag har vid flera tillfällen träffat svenska ambassaden som gärna stöttar svenska initiativ i Korea. Exempelvis är vår ambassadör i Singapore mycket positiv och tycks dela min förhoppning att på sikt kunna arrangera en konferens kring outdoor education, lärande och undervisning i utemiljön, för asiatiska lärosäten, i Singapore.

 

Fotnot: Redan nästa år är Asien aktuellt i konferenssammanhang. Den 16–18 november 2017 arrangerar ISGA den sjunde internationella skolgårdskonferensen i Yokohama, se www.internationalschoolgrounds.org

Information om utomhuspedagogik vid Linköpings universitet https://old.liu.se/ikk/ncu/?l=en&sc=true

PETTER ÅKERBLOM

Sidor