movium.slu.se

På s.k. beträdor kan allmänheten i Lund gå och rida mellan åkerfälten. Foto: Per Blomberg.

movium.slu.se

Bron från centrum ut i våtmarksområdet Kristianstad vattenrike. Foto: Per Blomberg.

Nyhet
Nästa faktablad

Handledning för grönplanering

Publicerad 20 oktober 2020

Under november ger vi ut Movium Fakta nr 5. Det blir en kärnfull kortversion av det gemensamma projektet som Movium och Kristianstads kommun slutförde under sommaren och som resulterade i den digitala boken ”Grönplanering – en handledning”. Faktabladet skrivs av Per Blomberg på Kristianstads kommun som också medverkade till boken. I väntan på faktabladet så går den fulla versionen att hitta på både vår och Kristianstads webbplats.

 

Grönplanering – en handledning >>

 

FREDRIK JERGMO

Sidor