movium.slu.se

Foto: Anna-Karin Fallheden

Nyhet
Dalecarlicapriset 2016

Grattis Tomas Lagerström!

Publicerad 23 september 2016

Du har fått årets ”Dalecarlicapris” av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS). Vad var det i ditt arbete med växter som juryn lyfte fram i sin motivering?

– De lyfte fram mitt växtutvecklingsarbete sedan början av 1980-talet för att skapa bättre växtkvalitet. Och att arbetet inte har stannat vid rent växtarbete utan för att få effekt så har kanske hälften av mitt arbete varit att sprida informationen om det på till exempel mässor, via artiklar och genom att skriva faktablad. Annars hamnar resultaten bara i bokhyllan! Det började med projektet Svenska Frökällor för att ta fram ett art-riktigt och klimatanpassat växtmaterial för Sverige. Det var en väldig röra på marknaden och jag ville lösa problemet för användarna, det vill säga slutanvändarna. Det handlar om att odla fram växter som jag selekterat tillsammans med plantskolorna så att anläggarna får rätt kvalitet. Att skapa rätt förutsättningar för etablering och uthållighet. Organisatoriskt har vi fått med plantskolorna och flera framsynta plantskolister hakade tidigt på i ett gemensamt urvalsarbete. E-planta löser problemen med att de viktigaste växterna är sunda och klimatanpassade för svenska förhållanden. Här har jag haft förmånen att få delta och har kunnat bidra med en stor del av växtmaterialet.

Du pensionerades från SLU vid årsskiftet 2013-2014 men är fortfarande rådgivare i Movium Rådgivning. Har du börjat varva ner för att njuta mer av egen trädgård och egna projekt?

– Jag och min hustru Maj-Lis har i många år haft egen verksamhet som nu blivit lite större genom att vi har mer tid. Den egna trädgården är på 8 000 kvadratmeter och har alltid varit en stor del av våra liv. Det jag i övrigt gör mest är för E-planta, jag ansvarar för koordineringen av fröer för vedartat material i Mellansverige numera. Det finns snart 150 buskar och träd inom E-plantsystemet. Jag arbetar fortfarande med ett långsiktigt urvalsarbete för olika segment och nischer, till exempel gatuträd och parkträd, vilket är väldigt spännande.

Hur firar du utmärkelsen ”Dalecarlicapriset”?

– Jag grunnar fortfarande på var jag ska plantera ornäsbjörken som jag fick i pris. Vi har stor tomt men ont om plats och Maj-Lis har ju sedan tidigare fått samma pris så vi ska nu få plats med två ornäsbjörkar på tomten! Men det är väldigt kul att priset uppmärksammas från olika håll.

 

 

Motiveringen från FSS hemsida:

Årets Dalecarlicapris tilldelas landskapsarkitekt Tomas Lagerström för hans arbete som drivande kraft inom projektet E-planta, som syftar till att säkerställa kvalitet, art/sortsäkerhet och klimatanpassning av det växtmaterial för svenska förhållanden som saluförs i svenska plantskolor. E-plantsystemet har fått stor genomslagskraft både inom den svenska plantskolenäringen som inom projektering, anläggning och förvaltning. Tomas Lagerström har under åren arbetat intensivt med att informera allmänheten och branschen om växtutveckling och om E-systemet. Han har författat ett stort antal artiklar och faktablad i ämnet i alla relevanta branschtidskrifter, deltagit i mässor med montrar och seminarier samt medverkat i ett stort antal kurser. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ett värdefullt bidrag till utvecklingen av växtanvändningen i kommunal parkverksamhet i Sverige.

 

FREDRIK JERGMO

Sidor