movium.slu.se

Agneta Sallhed Canneroth, Malmö stad.

Nyhet
Publika parker och stadsrum 2023

GRÖNARE STADSRUM I MALMÖ!

Publicerad 22 februari 2023

Årets Publika parker och stadsrum med Malmö som värdstad är i sikte. Den 27 april med temat grönare stadsrum. SLU Tankesmedjan Movium är arrangör tillsammans med Malmö, Helsingborg och Lund. Agneta Sallhed Canneroth, chef för stadsmiljöenheten i Malmö, fick några frågor om årets konferens.


Var arrangeras konferensen i år?

– Vi har valt att enbart köra konferensen live i år, i vackra Slagthuset i Malmö. I fjol testade vi att erbjuda en hybridkonferens men i princip alla valde att vara med på plats. Vi tror att många fortsatt vill träffas och umgås samtidigt som man får ta del av inspirerande föreläsare och utställare. En större upplevelse helt enkelt.


Vad är årets tema och hur fastnade ni för det?

– I år är temat ”Grönare stadsrum”. Det är ett tema som fångar behovet av grönare livsmiljöer för människor, djur och växter i den allt tätare staden. Jag ser fram emot presentationer som lyfter fram både hälsoperspektivet och biologisk mångfald men också estetiken i det gröna.


Är det någon som du särskilt ser fram emot att höra?

– Vi har försökt hitta talare som närmar sig temat från många olika perspektiv, både nationella och internationella. Själv ser jag fram emot att lyssna på Bruno Doedens som berättar om projektet ”BOSK”, en mobil urban grönska, och Richard Roark från OLIN i USA som bland annat presenterar LA River och vilka utmaningar ett sådant projekt innebär. Det blir en fullspäckad dag med mycket inspiration!


Berättat för Fredrik Jergmo


Ps. Läs mer om föreläsarna, utställare och konferensen och anmäl dig senast 17 april >>

Sidor