movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Gatan som stadsrum: igår, idag, imorgon

Publicerad 29 oktober 2019

Tankesmedjan Movium vid SLU bjuder in till seminarium med lärande exempel, forskning och diskussioner på tema gata.

 

Gatan är ett av grundelementen i vår bebyggda miljö. Den har alltid funnits där för transporter och för socialt samspel, men balansen mellan dessa funktioner har varierat över tid. Idag ger scenarion med ökad nederbörd nya tekniska funktioner till gatan och ett nytt utseende, liksom önskemål om leveranser av ekosystemtjänster som gör våra gator grönare igen. Hur vi transporterar oss själva och varor har också förändrats över tid och idag går den utvecklingen mycket snabbt. Vi står inför stora förändringar gällande teknikutveckling, mobilitet och transportmedel, där vi till exempel ser ett ökat resande med cykel och nya delningstjänster.

 

Hur ser framtidens gator ut? Var vi lägger ut gatorna och hur vi utformar dem påverkar vår upplevelse av, hur vi rör oss i och använder stadsrummet. Det finns alltså mycket att fundera över gällande gatan. Tankesmedjan Movium bjuder därför in till en dag med lärande exempel, forskning och diskussioner på tema gata, samt dialog om framtida fokusområden.

 

28 november 2019 i Uppsala

 

8.30 Registrering och kaffe

 

9.00 Uppsalas gator

Anders Larsson – stadsträdgårdsmästare, Uppsala kommun

Michael Eriksson - Strategisk samhällsplanerare och f.d. gatuchef, Uppsala kommun

 

9.45 Gatan som kultur

Caroline Dahl – Verksamhetsledare och forskare Tankesmedjan Movium

 

10.30 Fika

 

10.45 Vegetation i gaturummet, från 1800-talet och in i framtiden

Roger Elg – forskare SLU

 

11.30 Somliga gator är somriga gator - Planerarens guide till sommargågatan

Vera Esaiasson - gatuprojektör, Norconsult

 

12.00 Lunch

 

13.00 Stockholms gator

Elisabeth Rosenquist Saidac – stadsträdgårdsmästare Stockholm stad

 

13.45 ROOM FOR RAIN – the city as a garden and the future of streets

Anna Aslaug Lund - Architect MAA, Ph.D. Gottlieb Paludan Architects

 

14.30 Fika

 

15.00 Diskussion

 

16.00 Avslutning

 

Seminariet är rabatterat för kontaktpersoner, användare och premiumpartners inom Movium Partnerskap.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen mellan bransch och akademi för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. Vi ordnar partnerskapsträffar och riggar gemensamma utvecklingsprojekt och aktiviteter.

 

Läs mer om Movium Partnerskap här.

HARALD KLEIN

Sidor