movium.slu.se

Svenska gårdar är inget föredöme. Utsläppsgård, Stockholm. Foto: Titti Olsson.

movium.slu.se

Vi kan om vi vill – ett gott exempel från Kulparksskolan, Lund. Foto: Lena Jungmark.

movium.slu.se

Vi kan om vi vill – omsorgsfull gestaltning, Vegaskolan, Lund. Foto: Lena Jungmark.

Nyhet

Från bäst till sämst i klassen

Publicerad 12 december 2018

Sverige har varit ett föredöme när det gäller att värna om barns utemiljöer. Nu råder andra ideal. Skolgårdarna krymper. Från att vara bäst i klassen har Sverige nu blivit sämst.

 

Vad kostar det att exkludera barnens perspektiv i stads- och samhällsbygget? Vem värnar barnens rätt till en jämlik skola och jämlik hälsa i Sverige idag? Frågorna står i centrum för en stor konferens i vår.

 

Save the date – den 20 mars 2019, kl 9-16 hålls en nationell konferens som söker svar på varför barnperspektiven inte får genomslag i svensk stadsplanering och i planering för skola. Konferensen, som hålls på Moderna Museet/Arkdes i Stockholm, riktar sig till beslutsfattare och till dem som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

 

Vi vet att barns möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Internationellt satsar därför flera länder på att utveckla sina skolgårdar till rymligare och grönare platser. I Sverige går utvecklingen i motsatt riktning.

 

Våren 2018 presenterade Boverket en nationell kartläggning som visar att svenska skolgårdar krymper. En utveckling som är alarmerande då vi samtidigt står inför en massiv utbyggnad: under de kommande tio åren kommer tusentals skolor och förskolor att byggas i Sverige. De val vi gör idag kommer påverka generationer av barn och unga, deras hälsa, fysik och kognitiva förmåga. Vilka blir de samhällsekonomiska konsekvenserna? Hur ska forskningsresultat få genomslag i de politiska beslut som fattas?

 

Konferensen arrangeras av ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium, SLU, och Nätverket BUMS.

 

Gå in senast 6 mars och anmäl dig här!

Håll utkik här på vår hemsida, mer information kommer!

LENA JUNGMARK

Sidor