movium.slu.se

Svenska gårdar är inget föredöme. Utsläppsgård, Stockholm. Foto: Titti Olsson.

movium.slu.se

Vi kan om vi vill – ett gott exempel från Kulparksskolan, Lund. Foto: Lena Jungmark.

movium.slu.se

Vi kan om vi vill – omsorgsfull gestaltning, Vegaskolan, Lund. Foto: Lena Jungmark.

Nyhet

Från bäst till sämst i klassen

Publicerad 12 december 2018

Sverige har varit ett föredöme när det gäller att värna om barns utemiljöer. Nu råder andra ideal. Skolgårdarna krymper. Från att vara bäst i klassen har Sverige nu blivit sämst.

 

Vad kostar det att exkludera barnens perspektiv i stads- och samhällsbygget? Vem värnar barnens rätt till en jämlik skola och jämlik hälsa i Sverige idag? Frågorna står i centrum för en stor konferens i vår.

 

Save the date – den 20 mars 2019, kl 9-16 hålls en nationell konferens som söker svar på varför barnperspektiven inte får genomslag i svensk stadsplanering och i planering för skola. Konferensen, som hålls på Moderna Museet/Arkdes i Stockholm, riktar sig till beslutsfattare och till dem som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

 

Vi vet att barns möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Internationellt satsar därför flera länder på att utveckla sina skolgårdar till rymligare och grönare platser. I Sverige går utvecklingen i motsatt riktning.

 

Våren 2018 presenterade Boverket en nationell kartläggning som visar att svenska skolgårdar krymper. En utveckling som är alarmerande då vi samtidigt står inför en massiv utbyggnad: under de kommande tio åren kommer tusentals skolor och förskolor att byggas i Sverige. De val vi gör idag kommer påverka generationer av barn och unga, deras hälsa, fysik och kognitiva förmåga. Vilka blir de samhällsekonomiska konsekvenserna? Hur ska forskningsresultat få genomslag i de politiska beslut som fattas?

 

Konferensen arrangeras av ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium, SLU, och Nätverket BUMS.

 

Gå in senast 6 mars och anmäl dig här!

Håll utkik här på vår hemsida, mer information kommer!

LENA JUNGMARK

Kommentarer

Var är leken?

Visst är rörelse och motion viktigt men minst lika viktigt är barns möjlighet till lek.Lek är av avgörande betydelse för barns hälsa, kognitiva och sociala förmågor samt mycket mer. 

barn

Vad blir det för vuxna av barn som inte får leka?
En strategisk fråga, som aldrig blir diskuterad, aldrig blir forskad på
 
leken är ju kreativitetens ursprung och växtkraft
det är vi ju tämligen överens om -- men konsekvenserna?

Leken är överallt!

Vi är helt överens Maria! Lek är barns sätt att vara och kommunicera.
Men för att lek och rörelse skall kunna äga rum utomhus behövs yta.
Att de ytor där barn kan leka och röra sig fritt blir allt trängre, speciellt i storstadsregionerna, är alarmerande. Konferensen vill sätta fingret på denna negativa utveckling och försöka skapa medvetenhet om vikten av ett annat synsätt.
Hoppas vi ses på konferensen! 

Kom och diskutera

Trots att vi alla vet hur viktigt det är får det inte genomslag som planeringsfaktor. Det är detta konferensen vill rikta strålkastarljuset mot.
Välkommen att diskutera frågan på konferensen!

Sidor