movium.slu.se

Nyhet
Innovationstävling

Framtidens hållbara skolgårdar

Publicerad 20 november 2014

Movium sitter med i juryn när Malmö stad och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Naturskyddsföreningen inbjuder till en allmän idé- och innovationstävling om utformning av framtidens hållbara skolgårdar.

Malmö vill peka ut riktningen för hur staden kan arbeta med hållbara, hälsosamma och inspirerande skolgårdar framöver. Tävlingsbidragen ska ge inspiration till kommande skolbyggnadsprojekt och visa på innovativa lösningar som kan användas i Malmö och på andra håll. Det är inte aktuellt att ta fram något konkret utformningsförslag för genomförande utan tävlingsförslagen ska skissera en möjlig utformning där huvudfokus är på innovations- och idéinnehållet.

 

Hjälp dem tänka nytt genom att utforma ett eller flera förslag till skolgårdar. Tävlingen är en del av regeringens miljöteknikstrategi och delfinansieras med stöd av Vinnova. Den genomförs i tre olika kategorier: Skolklasser 4-9 samt gymnasiet, studentlag och yrkesverksamma.

 

Här hittar du tävlingssidan! 

Sidor