movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet
Tankesmedja

FRAMTIDENS FRILUFTSLIV

Publicerad 6 februari 2018

Naturvårdsverket arrangerar en framtidsinriktad tankesmedja i april om friluftsliv. Movium, med regeringsuppdraget att ha barnperspektiv i arbetet med stadens utemiljöer, är på plats och leder workshopen ”Framtidens tätortsnära friluftsliv för barn och äldre”.

 

Tillsammans med Göran Nilsson och Fredrik Jergmo från Movium medverkar Eva Sahlin, fil.dr. i miljöpsykologi vid Institutet för stressmedicin i Västragötalandsregionen och Cecilia Lundin, jägmästare i Täby kommun i Moviums workshop. Eva Sahlin berättar bland annat om naturunderstödda interventioner riktade till personliga assistenter och deras unga brukare i syfte att ge kunskap och trygghet för aktivitet i naturen. Cecilia Lundin, med ansvar för skogsförvaltning, landskapsvård, reservatsskötsel och fornminnesvård i Täby, berättar om hur de skapar upplevelserika skogar för alla åldrar med en stor artrikedom av växter och djur. Workshopen kommer sedan utmynna i en diskussion om behoven hos barn och äldre och vilka krav det ställer på framtidens friluftsliv i och nära staden.

 

Under konferensen tillkännages dessutom Sveriges friluftskommun 2018. Tankesmedjan arrangeras 18–19 april på Värmdö i Stockholmsområdet. Mer info och anmälan >>

FREDRIK JERGMO

Sidor