movium.slu.se

Moviums Titti Olsson i samtal med riksarkitekt Helena Bjarnegård. Foto: Anders Rasmusson

Nyhet

Första filmen – Grönskans betydelse

Publicerad 12 februari 2020

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? 

 

Under jubileumsåret 2020 planerar Tankesmedjan Movium vid SLU, och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, i en serie om sex kortfilmer, att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv. Filmerna är ett samarbete mellan Movium som fyller 40 år, och FSS som fyller 100 år.

 

I första filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

 

I filmen medverkar även Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, om bland annat betydelsen av parkernas storlek för hur de påverkar människors hälsa och välbefinnande. 

 

Övriga medverkande är Ulrika Bohman, stadsträdgårdsmästare i Piteå som pratar om grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande hos invånarna, Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg, som diskuterar grönskans betydelse för social och ekologisk hållbarhet i samhället och Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare på Gotland, som resonerar kring grönskans betydelse för den biologiska mångfalden.

 

Se filmen på Moviums YouTube-kanal >>

 

FREDRIK JERGMO (producent) ANDERS RASMUSSON (regi, foto och klippning)

Sidor