movium.slu.se

Nyhet

Förlängd anmälningstid till workshop om stadsträd!

Publicerad 5 november 2013

SLU Alnarp hälsar dig välkommen till en workshop om er verksamhet inom stadsträd de närmast kommande åren 2014-16. Vi träffas i Norra Station i Hässleholm onsdag 13/11 2013 kl 12.00-16.00. Konferenslokalen ligger i direkt anslutning till Hässleholm C, bara över gångvägen till andra sidan spåren. Vi inleder med lunch och workshopen startar sedan kl 13.00

 

Vid workshopen kommer vi att presentera idéer för en ansökan om ett kommande Vinnova-finansierat projekt om Stadsträd som vi håller på att rekrytera samverkanspartners till. Vi har fått medel från Vinnova för en förstudie och det är den vi bedriver bland annat genom träffen i Hässleholm. Vi kommer att ha motsvarande workshop vid Svenska trädföreningens träddagar i Alnarp den 20-21/11. Om projektet beviljas blir det tvåårigt och kommer att löpa juni 2014-maj 2016, se bifogade upprop.

 

Till workshopen bjuder vi in kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag och andra förvaltare som planerar inventeringar, trädplaner, trädvårdsplaner och liknande under de kommande åren. Ni har möjlighet att bli partner i projektet och får då stöd från oss i de mer utvecklings- och innovativa delarna av ert arbete, ni deltar i det samlade innovationsarbetet och får ta del av arbetet och erfarenheterna från övriga medverkande partners och projekt. De frågor vi fokuserar på framgår av uppropet.

 

Under workshopen kommer vi att presentera projektidéerna och hur vi ser på de viktigaste innovations- och utvecklingsfrågorna inom stadsträdsområdet. Vår nyaste doktor i stadsträd Johan Östberg ger en överblick över det senaste inom stadsträdsområdet i Sverige och internationellt. Vi kommer sedan att gå laget runt och ni får tillfälle att kort presentera vad ni planerar under åren 2014-2016 och så tar vi en diskussion om hur vi från SLU Alnarp och från VInnova-projektet kan bistå och stödja er i det arbetet.

 

Medverkan i workshopen är kostnadsfri. Anmälan senast 8/11 2013

Anmäl dig här >>

 

Har ni inte möjlighet att medverka i workshopen men har verksamhet planerad under 2014-2016 så meddela oss det så tar vi kontakt på annat sätt. 

 

Välkomna till en intressant eftermiddag om stadsträd!

 

Göran Nilsson, Movium, goran.k.nilsson@slu.se 

Johan Östberg, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, johan.ostberg@slu.se

Bengt Persson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, bengt.persson@slu.se

Anders Rasmusson, Movium, anders.rasmusson@movium.se

 

Sidor