movium.slu.se

Uppsala gamla begravningsplats. Foto. Ann-Britt Sörensen.

movium.slu.se

Uppsala gamla begravningsplats. Foto. Ann-Britt Sörensen.

movium.slu.se

Uppsala gamla begravningsplats. Foto. Ann-Britt Sörensen.

Nyhet

Föreslå Årets kyrkogårdsförvaltning 2014!

Publicerad 14 januari 2014

Alla i branschen kan vara med och lämna in förslag, som juryn – där Movium sitter med – sedan bedömer utifrån en rad kriterier som skötsel, nyskapande lösningar och estetiska värden.

 

Förra året gick priset till Uppsala kyrkogårdsförvaltning. Läs mer om årets tävling på:

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/aretskyrkogardsforvaltning

www.kyrkogardschefer.se/aretskyrkogardsforvaltning

Sidor