Nyhet

Finland kammar hem Moviums utmärkelse Årets Äppelträd 2011

Publicerad 29 september 2011

Pressmeddelande


Finland kammar hem

Moviums utmärkelse Årets Äppelträd 2011

 

 

Lagmans skola i Jakobstad, Finland, fick Moviums utmärkelse Årets Äppelträd 2011 för en genomtänkt skolgårdsförnyelse som resulterat i en vacker, lekfull och kreativ utemiljö. Årets pris delades ut på konferensen Ute är inne i Malmö den 29 september av Moviums chef Anders Rasmusson.

Rektor Siv Martelin, till höger, besökte prisutdelningen tillsammans med sin kollega Monika Nyman, mellanstadielärare på Lagmans skola. Foto: Karin Andersson.

 

 

Det är skolans genomtänkta skolgårdsförnyelse som har banat väg för årets pristagare. Gården runt om den hundra år gamla skolbyggnaden inbjuder nu både till lek och lärande och skolans närmare tvåhundra elever spenderar en stor del av sin tid utomhus.

 

 

Projektet som var startskottet för ombyggnaden, Stans bästa skolgård, initierades hösten 2003 då lärarna frågade Hem och Skolaföreningen om inköp av nya lekredskap till skolgården. Tankarna om nya redskap växte snart till att innefatta hela skolgården, en skolgård som skulle fungera som en pedagogisk resurs och vara en miljö med plats för både undervisning under lektionstid och rekreation mellan lektioner.

 

 

Gemensam plats

 

En stor spiral framför den gula tegelbyggnaden formar en snäcka. I snäckans mitt står flaggstången som en samlande punkt för skolans elever och lärare. Snäckan, vars form i naturen hittas hos pärlbåtssnäckan, är en logaritmisk spiral uppbyggd efter det gyllene snittet. Formen påminner om sambanden mellan matematik och konst, mellan musik och biologi. Denna typ av pedagogisk gestaltning genomsyrar hela skolgårdens utformning.

 

 

Odlingen har en självklar plats på den pedagogiska skolgården. Genom att odla lär sig skolans förskole-, låg- och mellanstadiebarn om naturens kretslopp, om årets säsonger och årstider och om matproduktion genom historien. Det odlade behöver omsorg för att överleva, omsorg eleverna lär sig att ge. 

Kornåkern framför skolbyggnaden. Foto: Lagmans skola.

 

Gemensam skörd. Foto: Lagmans skola.

Tänker i nya banor

 

Att få lärare och elever att tänka i nya banor och verkligen använda utemiljön i undervisningen har varit lika viktigt som att förändra skolgården fysiskt.

 

Skolans projektgrupp har under lång tid förankrat idén om att förändra utemiljön bland skolans personal, elever och föräldrar, hittat sponsorer och fått positiv respons från olika myndigheter och organisationer.

 

 

 

- Nu fungerar skolgården både för fri lek och undervisning, menar Anders Höglund, byråarkitekt vid Jakobstad stad, och exemplifierar med okonventionella lekutrustningar, lekvänliga material och en väl tilltagen avskild skolträdgård.

 

 

 

Mån om samverkan

Men det har inte rakt igenom varit ett lätt arbete. Första förslaget som togs fram fick ett nekande svar av kommunen. Sedan dess har förslaget arbetats om och nya finansiärer har tillkommit.

 

 

Lagmans skola har hela vägen från idé till invigningen av den nya skolgården 2010 varit mån om att samverka med näringsliv och institutioner utanför skolan. Inte minst har man inspirerats av ett samarbete med Aspengrens Trädgård och Jakobstads skolpark.

 

 

Stans bästa skolgårdhar blivit verklighet och en förebild i Finland där nu andra skolor tar upp stafettpinnen och inspireras av Lagmans skolas pedagogiska utomhusklassrum.

 

 

Solrosparken. Foto: Lagmans skola.

Utematte. Foto: Lagmans skola.

Inspirerar

 

Siv Martelin, vikarierande rektor på Lagmans skola, är glad för utmärkelsen Årets äppelträd 2011 och hoppas att den ska uppmuntra fler finska skolor att se även sina uterum som klassrum.

 

 

- Tack för all inspiration vi fått! säger hon när hon mottager priset. Det har varit en otrolig pedagogisk resa.

 

 

I publiken sitter åttahundra lärare som har kommit för att vara en del av konferensen Ute är inne, en konferens om utomhuspedagogik. Nu är det Siv Martelins egen skola som inspirerar.

 

 

 

Juryns motivering:

 

Årets Äppelträd 2011tilldelas Lagmans skola i Jakobstad, Finland, för en genomtänkt skolgårdsförnyelse med tydligt formspråk, rustika material och en blomstrande skolträdgård där lärare och elever använder sin utemiljö som en naturlig del av skolans undervisningsmiljöer.

 

 

Årlig utmärkelse

 

Utmärkelsen Årets Äppelträd går till den eller dem, som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till att utveckla barns och ungdomars utomhusmiljöer och delas varje år ut av Movium – Centrum för stadens utemiljö,vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Movium har av regeringen tilldelats den nationella samordningsuppgiften att sprida och utveckla kunskap om barns och ungas utemiljöer. Att dela ut utmärkelsen Årets Äppelträd är ettsätt att fokusera på det som är väsentligt i barns och ungas närmiljö.

 

 

Utmärkelsen Årets Äppelträd består av ett äpple i järn av skulptör Maria Andersson samt ett diplom, och delas ut under konferensen Ute är inne den 29 september.

 

 

Juryn har bestått av Anna Lenninger, landskapsarkitekt Lenninger lek & landskap, Titti Olsson, journalist och redaktör på Movium, samt Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och koordinator för regeringsuppdraget på Movium.

 

 

Tidigare pristagare:

2000: Prästavångsskolan i Broby, Riksförbundet Svensk Trädgård samt Susan Humphries, Coombes School, England

 

2001: Konstnär Mats Lindberg, Nykvarn

 

2002: Uteskolan i Arvika

 

2003: Elias Freis skola, Hyltebruk

 

2004: Oscar Fredriks lekplats, Göteborg

 

2005: Projektledare och konstnär Maria Stigsdotter Drott, Varberg

 

2006: Åsbackaskolan, Gnesta

 

2007: Parklekplatserna, Karlstad

 

2008: Lekterapin och fastighetsbolaget Locum AB, Huddinge

2009: Malmö stad

 

2010: S:t Hansgården, Lund

 

Sidor