Nyhet

Fem frågor till Moviums nya verksamhetsledare

Publicerad 1 mars 2016

Tankesmedjan Moviums avgående chef Anders Rasmusson fick möjligheten att ställa fem frågor till Caroline Dahl, Moviums nya verksamhetsledare.

 

Caroline Dahl, Tankesmedjan Moviums nya verksamhetsledare, flyttar hem till Sverige från Hong Kong.

 

Anders

För dem som inte känner dig, kan du berätta lite om din bakgrund?

Caroline

Jag utbildad arkitekt och planeringsarkitekt med ett 20-tal år i praktiken och de senaste åren också inom akademin som ledare för en av SLU:s framtidsplattformar kring hållbara städer. Jag är en passionerad stadsbo med stort engagemang för hållbarhetsfrågor som fascineras av städer i alla dess former och uttryck. Städers dynamik, mångfald och urbana kultur som både skapar friktion och möjligheter tycker jag är fantastiskt. Uppvuxen i några skånska städer, men med nästan tio år av dubbel bosättning först i Los Angeles och numera i Hong Kong, så är mitt register av stadsreferenser ganska så brett.

 

Anders

Vad ser du för viktiga stadsbyggnadsfrågor i den nära framtiden?

Caroline

Stadsbyggandet i sig, är för mig den viktigaste framtidsfrågan. Vilken stad vill vi ha? Det tycker jag är väsentlig att diskutera – men inte bara i allmänna termer som hållbar, god, kreativ etc. – utan också vad det konkret innebär för byggandet och organiserandet av städer. Där menar jag att det finns många olika sätt att bygga och utforma städer, och att man snarare ska söka platsspecifika lösningar istället för generella modeller. Stadsbyggandet behöver bli mer visionärt!

En annan aspekt är att eftersom människors livsvillkor ständigt förändras så måste även städer göra det. Omställningen av våra städer till nya förutsättningar kräver många olika slags kunskaper och det tycker jag Movium bidrar med. En fråga som jag dock tror är viktig att uppmärksamma framöver är hur vi fattar beslut om vad som behöver göras. Hur får vi fatt i relevant och tillräcklig kunskap, och hur kan den göras begriplig för de lokala förutsättningarna som råder på en plats? I en tid när det nästan finns ett överskott på tillgänglig information blir den kritiska frågan snarare hur man vaskar ur den relevanta kunskapen, och när allt också ska gå väldigt snabbt tror jag att vi tenderar att förlita oss på olika checklistor och certifieringssystem som besparar oss det tankearbete som svåra avvägningar innebär. Det ser jag som problematiskt och en viktig utmaning för framtiden.

 

Anders

Hur vill du utveckla Tankesmedjan Movium?

Caroline

Jag vill fortsätta utveckla och stärka Movium i den riktning som verksamheten har tagit under de senaste åren. Jag tror på verksamheten och tycker vi har lyckats ta plats i samhället på ett bra sätt. Med det menar jag också att jag vill att Movium ännu tydligare ska bli den tankesmedja som vi kallar oss för. Det innebär, menar jag, ett ännu starkare och kanske också mer konkret samarbete med både forskare och samhället. Detta vill jag att vi ska fortsätta göra i Sverige, men också öppna dörren för internationella samarbeten.

 

Anders

Och hur kan vi nå dit?

Caroline

Genom att tillsammans med medarbetarna och Moviums användare skapa en stark vision att gemensamt sträva efter. Men också genom att tillsammans fortsätta kunskapsutveckla, debattera, reflektera och diskutera stadslandskapet, dess utemiljö och offentliga rum och hur det påverkar människors livsmiljö. Det ser jag fram emot!

 

Caroline Dahl börjar sitt nya arbete som verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium den 1 mars! 

Sidor