Nyhet

Fem frågor till Moviums avgående chef

Publicerad 24 februari 2016

Tankesmedjan Moviums nya verksamhetsledare Caroline Dahl fick möjligheten att ställa fem frågor till Anders Rasmusson, Moviums avgående chef.

 

 

Caroline

Du har varit Moviums chef och verksamhetsledare under 7 år. Hur har Movium förändrats under din tid och vad är du mest glad över att ha åstadkommit?

Anders

Vi arbetar tydligare med frågor som rör planering och försöker lyfta de gröna frågorna och diskussionen om det offentliga rummet tidigare i stadsbyggnadsprocessen. Jag ser detta som en viktig motrörelse i en tid när många starka krafter fokuserar på att bygga mycket och bygga tätt. Vi riskerar bygga stadsmiljöer vi ångrar, som inte är hållbara och inte blir bra livsmiljöer. I det här har Tidskriften STAD vuxit fram till Moviums starkaste kanal för att debattera samhällsutvecklingen, och jag gläder mig mycket åt att vi lyckas producera en sådan högklassig produkt med våra resurser. Jag gläder mig också mycket åt att vi har inkorporerat Movium Partnerskap som en naturlig del av Moviums kärnverksamhet.

 

Caroline

Du har valt att sluta som chef och verksamhetsledare för att istället bli partnerskapskoordinator på Movium. Vad har du för tankar kring hur partnerskapet kan utvecklas?

Anders

Jag vill fortsätta att utveckla Movium Partnerskap till det nätverk där vi tillsammans diskuterar erfarenheter och behov, och utvecklar kunskap om utemiljön och offentliga rummet som resurs för hållbar stadsutveckling. Jag vill att vi blir bättre på att rapportera från projekten och all den kunskap som tas fram där i samspel mellan forskning och praktik.

 

Caroline

Partnerskapet är en viktig länk mellan forskning och praktik. Vilka gemensamma frågor för forskningen och praktiken har du stött på under senare tid som du tror är viktiga för Movium att satsa på?

Anders

Med tanke på hur vi bygger idag så tror jag att vi kommer att få en backlash där vi är tvungna att fundera över hur människor mår i dessa miljöer. Jag hoppas att vi kommer att se mer fokus på hälsa, hur vi bygger livsmiljöer där människor trivs och mår bra. Jag tror vi måste visa vilka kostnader det innebär för samhället när vi bygger så att folk väljer att stanna inne och barn inte kan röra sig utan föräldrars sällskap. Sen tror jag att vårt redan starka fokus på dagvatten ytterligare kommer att öka i takt med att försäkringsbolagen gör klart att de inte kan ta ansvar för alla kostnader i samband med översvämningar.

 

Caroline

Movium spanar kontinuerligt efter inspiration och framtidsfrågor att förmedla till våra partners och läsare av STAD etc, var hämtar du din inspiration?

Anders

Det är väldigt olika.  Mycket kommer via webben, jag följer ett antal sidor och nyhetsbrev i ett newsify-flöde. Det som ger mest är nog annars olika diskussioner, med människor med olika professionell bakgrund, vid till exempel partnerskapsträffar och konferenser. Sedan har vi en rad tidskrifter i Moviums arbetscafé som alltid har spännande innehåll. Jag önskar bara att jag hann ta del av allt spännande som står till buds…

 

Caroline Dahl börjar sitt nya arbete som verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium den 1 mars.

Sidor