movium.slu.se

Hagaparken. Foto: Göran Nilsson.

Nyhet

Får din park nästa NGSA-utmärkelse?

Publicerad 13 november 2013

I slutet av augusti tilldelades Hagaparken i Solna den första svenska utmärkelsen inom NGSA – Nordic Green Space Award. Nu efterlyser vi flera svenska parker och grönområden som vill följa i Hagaparkens fotspår!

 

NGSA är ett unikt projekt i och med att åtskilliga aktörer i Sverige, Norge och Danmark har samarbetat för att sjösätta en gemensam nordisk kvalitetsutmärkelse. Drivande i projektet har varit de nordiska stadsträdgårdsmästareföreningarna samt Movium och motsvarande institutioner i Danmark (Skov & Landskab) och Norge (FAGUS).

 

Hittills har åtta NGSA-utmärkelser utdelats varav fyra har gått till parker i Danmark och tre till Norge. De parker som ansöker om utmärkelsen får genomgå en tuff bedömning, både av insänd skriftlig dokumentation och via ett parkbesök, av en domarkommitté bestående av fem välrenommerade och speciellt utbildade domare.

 

Nästa ansökningstillfälle är den 15 januari 2014, för bedömning under våren/försommaren. Vi som jobbar inom NGSA-projektet ser åtminstone fyra tunga skäl för en parkförvaltare att fundera på NGSA-ansökan:

 

1. Genom ansökningsförfarandet stärks den förvaltande organisationen – det blir ett ökat fokus på kvalitetstänkande.

 

2. En NGSA-utmärkelse kan leda till ökad förståelse och uppmärksamhet ”på hemmaplan” bland politiker och allmänhet för utemiljöns betydelse.

 

3. Utmärkelsen blir en del i en marknadsföringsstrategi som kanske till och med kan öka stadens betydelse som turistattraktion.

 

4. Man ger ett väsentligt bidrag till att utveckla och stärka kvalitetsbegreppet inom parksektorn, både i ett nationellt och i ett nordiskt perspektiv.

 

På FSS hemsida, www.stadstradgardsmastare.org, finns mera information om NGSA genom nerladdningsbar broschyr och handbok. Välkommen att ansöka!

Göran Nilsson

Sidor