movium.slu.se

Foto: Playful Planet

Nyhet
Konferens i Bristol

European Network for Child Friendly Cities

Publicerad 18 september 2019

Maria Nordström är Tankesmedjan Moviums representant i European Network for Child Friendly Cities (ENCFC) om barnmiljöfrågor, och den 27-29 november hålls konferens i Bristol med det internationella nätverket. Temat för konferensen är Towards the Child Friendly City. På konferensen diskuteras temat ur olika synvinklar, varav en är hur barn ska kunna leka ute i den offentliga miljön och redan utanför sina bostäder – "on their doorstep"!

 

En anledning till att staden Bristol håller konferensen i samarbete med ENCFC är stadens arbete med barns och ungas tillgång till gatorna i staden. På konferensen kommer därför bland annat företrädare för organisationen Sustrans – aktiva i Bristol och Southampton – att presentera sina projekt. Sustrans är en ideell organisation i England som arbetar för att göra den offentliga miljön tillgänglig för människor till fots. Dessutom presenteras många fler "gatuprojekt" med och för barn och unga. Läs mer om Sustrans här >>

 

Anmälan till konferensen och mer information hittar du här >> Det går också bra att via Movium kontakta Maria Nordström, som är ordförande i ENCFC:s vetenskapliga kommitté. 

FREDRIK JERGMO

Sidor