Nyhet

En halv miljard till bättre skolgårdar!

Publicerad 27 april 2016

Foto: Titti Olsson

 

Förra året aviserade regeringen en satsning på 500 miljoner kronor för åtgärder som leder till förbättrade pedagogiska utemiljöer vid skolor och förskolor. Nu har regeringen fattat ett beslut om den förordning som gör att pengarna kan börja betalas ut via Boverket. 

 

– Vi är många som ser behovet av att åstadkomma bättre utemiljöer vid förskolor och skolor, som erbjuder barn roliga utmaningar och bidrar till deras utveckling. Många har hört av sig till oss för att fråga när pengarna kommer. Därför är jag glad att arbetet nu kan starta, säger Ulla Andersson, ekonomipolitisk talesperson för Vänsterpartiet, som förhandlat fram förslaget med regeringen.

 

Tankesmedjan Movium gläds åt att regeringens tidigare satsningar på Allmänna råd och den nationella vägledningen Gör plats för barn och unga! nu följs upp med ett riktat statsbidrag till utemiljöförbättringar där barn och unga vistas en stor del av dagen. Sverige ligger därmed mycket långt framme globalt sett när det gäller att se utemiljön som en självklar, utmanande och lustfylld plats för lek, lärande och fysisk aktivitet.

 

Bidrag kommer endast att beviljas för de åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Boverket. Övriga kriterier för bidragsberättigade åtgärder är en kostnad på över 50 000 kr, att åtgärden inte påbörjas före den 1 juni 2016 och vara slutförd senast den 30 november 2018.

 

150 miljoner kronor kommer att betalas ut under 2016 och 2017. Utöver detta kommer 200 miljoner att betalas ut under 2018.

 

Länk till Boverket för mer information och hur man ansöker om bidraget!

 

PETTER ÅKERBLOM

Sidor