movium.slu.se

Illustration: C/O City

Nyhet

Ekosystemtjänster + barnperspektiv=sant

Publicerad 1 oktober 2019

På konferensen Låt staden grönska!, 5-6 december i Stockholm, kommer Tankesmedjan Movium hålla i en av de parallella sessionerna:

 

Ekosystemtjänster + barnperspektiv=sant

Naturlika miljöer är bland de bästa lekmiljöer vi kan erbjuda våra barn. Där ges barn möjlighet att skapa en egen relation till jord, vatten, flora och fauna. Naturområden erbjuder löst lekmaterial, spännande platser och variation. I arbetet med att planera, utforma och förvalta för ekosystemtjänster har vi en möjlighet att samtidigt berika barns lek- och lärmiljöer.

 

Vi söker goda och intressanta exempel på projekt/planering/forskning där barn OCH ekosystemtjänster möts!

 

Om du vill vara med och bidra till konferensen så anmäl ditt intresse här innan den 14 oktober.

HARALD KLEIN

Sidor