movium.slu.se

Movium Fakta nr 3 2015 Uppenbart vanvårdad gravplats

Nyhet

Digitalt nummer!

Publicerad 9 juli 2015

Sommaren 2015 ger Movium ut ett extra faktablad som bara publiceras digitalt, Movium Fakta nr 3. I faktabladet görs en genomgång av begreppet uppenbar vanvård och rekommendationer ges på hur en kyrkogårdsförvaltning kan och bör agera i konkreta fall av vanvård.

Prenumeranter på Movium Fakta och användare i Movium Partnerskap kan som vanligt ladda hem alla faktablad som pdf.

Sidor