Nyhet

Det våras för byggleken?

Publicerad 28 april 2014

Lekmiljöer på barns egna villkor kräver chanstagningar, äventyr och fritt spelrum för kreativiteten. Att bygga och skapa med lösa material, tända eld och umgås med vatten är grundläggande för barns utveckling. Så varför låter vi inte barnen göra det? Sluta överbeskydda barnen och ge dem rejäla möjligheter att utvecklas i stället. Hanna Rosins artikel The overprotected kid signalerar ett trendbrott i synen på vad som är en bra lekmiljö för barn.

 

Läs Hanna Rosins artikel

http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/03/hey-parents-leave-those-kids-alone/358631/

 

Mer om ämnet hittar du på skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling/stod-1.98129

Sidor