movium.slu.se

Ett träd som dött efter att dess rötter kapats. Bild från Örjan Ståls föreläsning.

Nyhet
Nätverksträff Stadsträd i Stockholm 7 mars

Det tar tid innan kunskapsbrist syns

Publicerad 11 mars 2013

Träd i städer är ofta illa ute. Det kan dröja 50 år innan skadorna tar ut sin rätt. 

 

Den 7 mars arrangerade Movium Partnerskap en träff för nätverket Stadsträd med rubriken Standard för skyddande av träd vid byggnation. Ett kommande partnerskapsprojekt för att sprida kunskapen som redan finns genom en gemensam standard diskuterades.

 

Vid byggnation är befintliga träd ofta illa ute. Rötter kapas på fel sätt, byggnader ritas så att trädens grenar skulle sticka in i vardagsrummen, om träden överlevt. Stora maskiner kör på marken över trädens rotsystem så att jorden packas och förlorar porer som är livsavgörande för trädet. Ofta skyddas trädets stam varsamt med plankor och inhägnader medan rötterna, som förser trädet med vatten och näring, helt ignoreras.

 

Konsekvenserna dröjer

 

Örjan Stål är Moviumrådgivare och jobbar med stadsträd. Han kan mycket om trädrötter i urban jord och värnar dem med stort engagemang. Tyvärr ser han, liksom många andra, en bristande kunskap om rotsystem. Denna kunskapsbrist leder till att många träd i urbana miljöer dör, helt i onödan.

 

Wait and see kallar Örjan Stål det sätt som träd ofta behandlas på vid byggarbetsplatser. Ofta är det först många år senare som skadorna får konsekvenser. Det kan dröja 50 år innan skadorna tar ut sin rätt. 

 

– Träden är för snälla mot oss, de dör för långsamt! Om de dog snabbare skulle detta problemet inte vara så svårt att lösa, säger Örjan Ståhl, skämtsamt men dock med stort allvar.

 

Förenklade beskrivningar

 

Ett problem är de förenklade beskrivningar av träds rotsystem som finns i handböcker idag. I dem ser det ut som att alla träds rötter växer på samma vis. Men den lokala ståndorten är den viktigaste faktorn för hur ett träd utvecklar rötter, menar Örjan Stål. Man inte kan läsa sig till hur ett specifikt träds rotsystem ser ut, enda sättet att få veta är genom en rotinventering på plats.

 

Örjan Stål jobbar som konsult åt bland andra Stockholms stad där han varit involverad i många projekt tillsammans med Björn Embrén, trädspecialist på Trafikkontoret.

 

De är båda överens om vikten av att ta in träd- och rotkännare i ett tidigt skede och se till att tidigt få till stånd utredningar om trädens tillstånd och rötternas utbredning. Redan innan planerna ritas måste trädens rotsystem ses över. Om det görs ordentligt undviks inte bara framtida skador på träd, hela processen från beställning till utförande är hjälpt av denna framförhållning.

Partnerskapsprojekt på gång

 

Movium Partnerskaps nätverks Stadsträd håller tillsammans med Johan Östberg, doktorand vid SLU i Alnarp med fokus på urbana träd, att ta fram en projektansökan med syfte att skapa en nationell standard för skyddande av träd vid byggnation.

 

Kontakta nätverkskoordinator Göran Nilsson för mer information. 

Karin Andersson

Sidor