movium.slu.se

Nu sätter utvecklingen fart mot biologisk mångfald och naturupplevelser på taken. Bar sand och stockar ger boplatser för bin och insekter. Foto: Fredrik Jergmo

movium.slu.se

Att variera substratets tjocklek och olika växtarter på taket ökar den biologiska mångfalden. Foto: Fredrik Jergmo

movium.slu.se

Gröna Tak Institutet i Malmö visar upp olika typer av gröna tak. Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

”Det är bara ett vanligt sedumtak”

Publicerad 16 september 2014

För inte så länge sedan var ett grönt tak synonymt med sedummatta i våra städer. Men utvecklingen går fort och är spännande. När det Vinnovastödda projektet BiodiverCity bjuder in till slutseminarium i Malmö hör jag, vid ett studiebesök, någon säga – ”det är bara ett vanligt sedumtak”.

 

Kanske rymmer kommentaren en besvikelse, men förmodligen avslöjar den helt enkelt det faktum att sedumtaken har blivit vanliga i våra städer. Bra så, om alternativet är svarta tak. Sedumtaken är ju både vackrare och effektivare på t.ex. dagvattenhantering. Men under BiodiverCitys intressanta föreläsningar och studiebesök förstår vi att framtiden rymmer så mycket mer än Sedum. Vi får se nya lösningar och höra en mängd termer som berättar om vad som väntar på nybyggda väggar och tak framöver. Biologisk mångfald, urbana biotoper, ängstak, biodiversitetstak, bikupor, ätbara växtväggar och mosskassetter. Listan kan göras längre. Mer information och inspiration finns på:

 

Malmö stads hemsida

Fredrik Jergmo

Sidor