Nyhet

Den hälsosamma staden blir digital konferens

Publicerad 30 juni 2020

Tankesmedjan Movium vid SLU arrangerar tillsammans med det Vinnovafinansierade projektet Restorativa arbetsplatser, en digital konferens med temat Den hälsosamma staden. Programmet innehåller även presentationer av aktuella Movium Partnerskapsprojekt inom området – Minnesträdgården i Malmö, Täby kommun och Ryhov i Jönköping.

 

Forskningen har visat att en miljö som är stimulerande, trivsam och ger flera och varierande naturintryck bidrar till att göra medarbetare gladare och mer empatiska, ökar deras koncentration och stärker arbetsminnet – det vill säga sådana miljöer gör också arbetstagarna mer produktiva. En restorativ arbetsmiljö bidrar även till att öka kreativiteten. Mer empatiska och samarbetsvilliga medarbetare leder till färre konflikter och färre sjukskrivningar.

 

Vi får även en presentation av Boverket med titeln Byggd miljö för nära vård. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vägledning för att utveckla vårdens fysiska miljöer. Syftet är att samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras. Målgrupp är regioner/landsting, kommuner och berörda privata aktörer.

 

Representanter från Tankesmedjan Movium, SLU, Region Jönköpings län, Täby kommun, White, Boverket, Hemsö och Akademiska Hus medverkar.

 

Anmälan och program >>

FREDRIK JERGMO

Sidor