movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

Nyhet

Dags för Landskapsarkitekturdagen 2023!

Publicerad 9 mars 2023

Hej Ellinor Dromberg, Jenny Hulthén och Emilia Pramler! Ni tre är alla med och arrangerar Landskapsarkitekturdagen vid SLU Alnarp som i år arrangeras på campus den 17 mars.


Vilket är årets tema?

– Årets tema är Landscaping in Time. Tid och rum är oskiljaktiga så när vi gestaltar rumsligheter kan de olika aspekterna av tid inte förbises. Vissa förändringar är konstanta; dag blir morgondag och vinter blir till vår. Sen har vi förändringar där man bara kan göra sitt bästa för att förutse eller beräkna; användningen av rum, mänskliga relationer, väder eller resultatet av vår design. Allt detta är aspekter som berör varje landskapsarkitekt och tillsammans lär vi oss att navigera med hjälp av dem!


Vilka föreläsare ska man absolut inte missa?

– Svår fråga, eftersom vi har varit med och organiserat vilka som ska komma så vi är ju partiska. Vi ser fram emot att lyssna på alla och vill inte missa någon. Om du som student vill vara med och forma dagen tycker vi att vårt samarbete med Landskapspodden är en spännande möjlighet, där kommer studenter att få vara med och uttrycka sin åsikt om framtiden och vad landskapsarkitektur handlar om för oss. Annars är ju såklart våra keynote speakers något man inte vill missa, där kommer man att få en massa inspiration och insikt från betydande personer inom branschen.


Varför är Landskapsarkitekturdagen en viktig dag?

– Landskapsarkitekturdagen är en viktig dag eftersom den ger en plats för möte mellan branschen och studenterna här på campus Alnarp. Det är en dag då vi studenter kan interagera, diskutera och knyta kontakter med de företag som besöker oss på företagsmässan.

Det blir också en möjlighet för företagen att nå ut till oss studenter. Landskapsarkitekturdagen är även en dag då vi och andra intresserade kan utöka vår kunskap genom föreläsningar och diskussioner kring årets valda tema och landskapsarkitektur i sin helhet.


Vad önskar ni att besökarna ska minnas?

– Vi hoppas att besökarna minns Landskapsarkitekturdagen som en dag då de inspirerades, fick nya kontakter och djupare insikter. Vi hoppas att besökarna efter denna dag kan gå ut i världen och se nya möjligheter om hur man kan lösa de utmaningar som följer av tidens olika aspekter genom landskapsarkitektur.Berättat för Titti Olsson

Sidor