Nyhet
Augustenborg i Malmö

Botanisk takträdgård en våning upp

Publicerad 2 september 2011

Botanisk takträdgård en våning upp

 

Både träd och krypande sedumväxter ryms i den botaniska trädgården i Augustenborg i Malmö. En våning upp, på husens tak, samsas områdets boende med internationella forskare i en trädgård som erbjuder både rekreation och tekniska framsteg.

 

 

 

Världens första botaniska takträdgård finns i Ekostaden Augustenborg i sydöstra Malmö. Hit kommer branschfolk från hela världen för att studera gröna tak.

 

 

- Det har visat sig finnas ett stort behov av en demonstrationsanläggning och vi tar emot cirka tvåtusen besök från ett fyrtiotal länder varje år, berättar guiden Louise Lundberg från Scandinavian Green Roof Institute som driver takodlingarna.

 

 

Bostadsområdet Augustenborg, byggt 1948, hade i slutet av 90-talet blivit mycket nergånget med många tomma lägenheter och återkommande problem med översvämningar i dagvattensystemet, bland annat till följd av kombinerade rörsystem med både avloppsvatten och dricksvatten.

 

 

Ekosatsning

 

- När man beslutade sig för en miljöcertifierad ekosatsning för områdets verksamhet och byggnader saknades ett tillgängligt område för studier och forskning av gröna tak, berättar Louise Lundberg.

 

 

Nu breder takträdgården ut sig nästan ett hektar ovanpå kommunala Kommuntekniks byggnader.

 

 

Sedan 2001 är taken öppna för allmänheten som här kan skåda olika typer av vegetation, allt ifrån sedumväxter på två centimeter jordlager till självsådda björkar i mer kuperad terräng.

 

 

De befintliga bostadshusen var inte lämpade för gröna tak, men sådana finns numera även på miljöhusen för sopsortering, delar av skolans tak, förråd och ett nybyggt äldreboende i området.

 

 

Louise Lundberg guidar en intresserad grupp från Köpenhamns kommun.

 

 

En annan värld

 

Fördelarna återfinns bland annat i regnvattenhantering, luftfiltrering och isolering av byggnaderna. Taken absorberar även buller från den tungt trafikerade Ystadvägen utanför.

 

 

- Besökarna brukar säga att den gröna takträdgården får dem att känna sig som om de är i en helt annan värld där de glömmer att de befinner sig i en stad med omgivande trafik, säger Louise Lundberg.

 

 

Hon berättar att takväxtlighet ger nya tak en dubbelt så lång hållbarhet eftersom de skyddar från uv-ljus och höga temperaturer. Fetknopparna och mossorna som växer på de tunna jordlagren har dräneringslager av återvunna bilstolar samt vattentätt takpapp underst. Dessa ytor kräver minimal skötsel, kanske en timme vartannat år, vilket tilltalar fastighetsägare.

 

 

Lösningar provas

 

- Växtmattorna är flyttbara, informerar Louise Lundberg och viker upp en liten bit för att demonstrera.

 

 

Andra delar i den botaniska takträdgården har femton centimeter jordlager och där växer ängsväxter i kombination med högt gräs och örter i pallkragar.

 

 

De anlagda kullarna har en gummimatta under för att skydda byggnaderna och hindra rötter från att växa igenom. Här finns också ett bevattningssystem. Louise Lundberg påpekar att man måste se upp så att jorden inte blir för tung för taken.

 

 

- På existerande fastigheter får ingenjörer räkna på vad respektive tak klarar av, medan man från början väljer tunna och lättviktiga underlag vid nybyggnad av fastigheter som planeras ha gröna tak.

 

 

I Augustenborg provas kontinuerligt olika lösningar och infallsvinklar både vad gäller växtlighet och material. Flera svenska universitet och högskolor har använt de gröna taken för forskning, bland annat för att testa olika dräneringsmaterial och optimering för avkylning.

 

 

Boendeinflytande

 

I samband med ekosatsningen valde man en social profil där de boende skulle ges demokratiskt inflytande i processen. Fortfarande håller fastighetsägaren MKB kontinuerliga stormöten med dem.

 

 

- Om man vill påverka kan man det, säger Morten Ovesen som bott i Augustenborg sedan 1985.

 

 

På det första stormötet erbjöd han sina tjänster kring vattenforskning som han hade som hobby. Det resulterade i att han var med och designade dagvattenkanalerna i området.

 

 

- Vi hittade en metod som fick vattnet att flyta långsammare så att rören inte blir överfulla.

 

 

Han har också hittat ett system för att syresätta vattnet i dammarna med hjälp av pump och vattenvirvlar.

 

 

En nivå upp öppnar sig en grön våning.

 

 

Medvetet område

 

Att hans barn vuxit upp och gått i skolan i Augustenborg tror han har bidragit till att ge dem ökad miljömedvetenhet.

 

 

Han har inga planer på att flytta från Augustenborg, men kanske inom området till ett planerat tolvvåningsbygge med så kallade odlingslägenheter.

 

 

Louise Lundberg påpekar att ett tecken på att området lyfts av ekosatsningen är att det idag är lång kö till varje ledig lägenhet.

 

 

Öppen för allmänheten

 

Takträdgården är öppen för allmänheten för bokade besök under kontorstid.

 

 

- Den fungerar inte som en park där man strosar till vardags eftersom den inte ligger vid allmänna stråk. Man kan säga att den huvudsakligen ska tjäna som en inspirationskälla för politiker, stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, studenter med flera. Dessutom ger takträdgården med sin pedagogiska funktion skolor och förskolor nya idéer kring staden och miljön, säger Louise Lundberg.

 

 

- I framtiden ser jag möjligheter till ett så kallad aquaponiskt kretslopp, spår Louise Lundberg. Fiskarnas avföring blir näring åt växterna när de simmar runt här uppe på taken i fiskodlingstankar kopplade till lättviktiga grönsaksodlingar.

Text: Cajsa Carrén, frilansjournalist
Foto: Kolbjörn Guwallius, frilansfotograf

Sidor