movium.slu.se

Betesmark (Bruce hage). Foto Nina Syde, Helsingborg.

Nyhet

Biogas från urbana gräsytor

Publicerad 1 september 2020

Seminarium om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för produktion av såväl biogas (fordonsgas) som biogödsel för gödsling av livsmedelsgrödor på åkermark.

 

Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´, som genomförts i ett samarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt SLU Alnarp. Bakgrunden till projektet var att Helsingborgs stad önskade utreda om en förändrad skötsel av de urbana gräsytorna kan leda till fler och bättre ekosystemtjänster för samhället genom att gräsytorna bidrar till biodiversitet och överskottsvegetationen för framställning av bioenergi.

 

Målgrupp för seminariet är personer inom alla slags organisationer som arbetar med planering, anläggning och skötsel av urbana gräsytor, organisationer som producerar biogas och biogödsel samt odlare som använder eller planera att använda biogödsel i sin produktion.

 

Plats: Aulan Alnarpsgården (max 40 personer) samt via Zoom

Datum: 2020-09-18, kl. 09:00 - 12:30

Anmälanhttps://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20200918.aspx

 

PROGRAM:

9.00 Fika och registrering

 

9.20 Välkommen

Harald Klein, Movium Partnerskap och Carl-Otto Swartz, SLU Partnerskap Alnarp

Biogasens framtid i Skåne Ola Solér, Region Skåne

 

Varför biogas från urbana gräsytor?

Angelika Blom, Vera Park/NSR

 

9.50 Det systemekologiska perspektivet

Widar Narvelo, Helsingborgs stad

 

10.05 Presentation av projektresultat

▪︎ Stad‐land perspektivet, Lars Törner, LRF Nordvästra Skåne

▪︎ Teknik för skörd och leverans av biogassubstrat, Sven‐Erik Svensson, SLU & Michael Johansson, Campus Helsingborg (Lunds Universitet)

▪︎ Urbana gräsytor för biogasproduktion i framtiden, Helsingborgs stad

▪︎ Dialog-resultat mellan grönyteförvaltare och entreprenörer, ichael Johansson & Angelika Blom

 

10.50 Fruktpaus och reflektionsstund

 

11.05 Sammanfattning, syntes och slutsatser från projektet

Torleif Bramryd, Campus Helsingborg (Lunds Universitet)

 

11.20 Andra reflektioner – grön biomassa i den cirkulära ekonomin

▪︎ Gasum Jordberga

▪︎ Rise

▪︎ SLU 

 

12.00 Diskussion

▪︎ Frågor från reflektionsstunden

▪︎ Vilken potential och möjlighet finns i biogasproduktion från urbana gräsytor?

▪︎ Nästa steg i utvecklingen?

 

12.15 Slutreflektion

Ola Solér, Region Skåne

 

12.25 Möjlighet till gemensam lunch på Alnarp 9 på egen bekostnad

 

PARVIN MAZANDARANI

Sidor