movium.slu.se

Lars Christensen från Köpenhamns kommun berättar om deras arbete med trädetablering.

movium.slu.se

Bevattningssäckar kring träd vid Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Nyhet
Nätverksträff i Movium Partnerskap: Studieresa i Köpenhamn 23 oktober

Bevattning viktigast vid trädetablering i Köpenhamn

Publicerad 31 oktober 2013

Köpenhamn har visionen att bli en grön, världsledande förebild inom hållbar stadsutveckling. I kampanjen 100 000 træer – København slår rødder har man för avsikt att plantera etthundratusen gatu- och parkträd mellan 2010 och 2025. Men för att nå målet räcker det inte att plantera träden. De ska även etableras, förvaltas och ges förutsättningar att bli stora, vackra stadsträd.

 

När Movium Partnerskap arrangerade nätverksträff i Köpenhamn fick deltagarna en inblick i hur Köpenhamns kommun får de nyplanterade träden att överleva. Oliver Bühler från Skov & Landskab, Köpenhamns universitet, gav en inledande föreläsning om vilka gatuträd som rekommenderas med en lista på 18 utvalda arter och sorter som universitetet arbetat fram tillsammans med branschen.

 

Lars Christensen från Köpenhamns kommun guidade runt i staden och förklarade under trädkronorna:

 

– Det allra viktigaste för trädens överlevnad är bevattningen. Det fungerar inte med entreprenörer som vattnar när de tror att det behövs utifrån egna bedömningar av väderleken.

 

– Genom egna erfarenheter och kontakter med bland annat Göteborgs stad har vi kommit fram till en modell där vi använder dubbla bevattningssäckar och vattnar enligt ett bestämt schema. Träden vattnas 13 gånger första säsongen, 7 gånger andra och tredje säsongen. Varken mer eller mindre. Beskärning, näring och bra planteringsgropar är viktigt men bevattningsplanen har gjort att i princip alla våra träd etableras bra idag, enligt Lars Christensen.

Text och foto:
Fredrik Jergmo

Sidor