movium.slu.se

Sammanstrålade besiktningsmän.

Nyhet

Besiktningsmän sammanstrålade i Uppsala

Publicerad 11 oktober 2013

Projektet med att utbilda och certifiera besiktningsmän för utemiljö är inne på sitt femte år. Projektet drivs av BEUM – Föreningen besiktningsmän för utemiljö, i samarbete med certifieringsorganet SP SITAC. I dagsläget finns det nio stycken certifierade besiktningsmän och ett 70-tal under utbildning.

 

Det har nu blivit en tradition att personer involverade i projektet samlas för en årlig BEUM-dag med föreläsningar, dialog och erfarenhetsutbyte. Movium hade fått uppdraget att arrangera årets BEUM-dag, som gick av stapeln i Uppsala den 8 oktober med 22 deltagare. Nyheter med stor bäring på besiktningsmannautövandet presenterades och diskuterades.

 

Miriam Dovrén från Nya Eriksbo Plantskola föreläste om de nya kvalitetsreglerna för plantskoleväxter, Johan Östberg från SLU Alnarp presenterade den i våras publicerade Alnarpsmodellen för värdering av urbana träd och Göran Nilsson, Movium, informerade om den nya parkutmärkelsen Nordic Green Space Award, där besiktningsmän kan få en nyckelroll som domare i jurybedömning av parker och grönområden.

 

Den kanske allra hetaste diskussionen handlade om att seminariedeltagarna fick agera remissinstans till Dan Haubo från Taggen miljö & landskap. Han är ansvarig för skrivningarna kring markarbeten och andra relaterade ”gröna” frågeställningar i den reviderade AMA Anläggning, som utkommer i början av 2014. Remisstiden utgår den 25 oktober, Dan Haubo hade därför med sig en rad frågor till deltagarna där det rått en viss oenighet bland referenspersoner som varit engagerade i uppdateringen. De erfarna seminariedeltagarna gav många kloka svar på Dan Haubos frågor, som han tacksamt tog med sig hem till den avslutande skrivprocessen.

Sidor