movium.slu.se

Det är viktigare att se hur barnen leker än vad som sägs i standarden. Foto: Titti Olsson.

Nyhet

Bedöm lekredskapen utifrån hur barnen leker

Publicerad 9 december 2013

Vad är en riskabelt och farligt? Vad är säkert? Peter Kells, expert inom den kanadensiska lekutrustningsbranschen, menar att man måste titta på hur lekredskapen används och inte bara på vad standarden säger. Barn använder sällan lekredskapen på det sätt som vuxna föreställt sig. Därför bör man hantera risker på lekplatser utifrån detta faktum, menar han, samtidigt som man ska utgå ifrån att barns lust att utmana sig själva inte kan ske utan risker.  

 

De som arbetar med barns utemiljöer accepterar överlag de standarder och regler som finns och ifrågasätter dem sällan. Snarare vill de vara säkra på att de eliminerar alla tänkbara risker och ”gör rätt” så att de har ryggen fri om något skulle inträffa. Ett alltför ensidigt fokus på att undvika alla slags risker kan dock gå ut över barns lekmöjligheter, menar Peter Kells.

 

Farligt och ofarligt

 

Peter Kells resonemang går ut på att alla som arbetar med frågorna behöver bli medvetna om hur de använder orden och lära sig skilja på ”ofarliga” och ”farliga” risker. Finns det risknivåer som är acceptabla? Var går i så fall gränsen? Peter Kells använder en skala med fyra nivåer:

 

  • Nivå 1: livshotande fara eller risk för permanent invaliditet.
  • Nivå 2: risk för allvarlig men icke invalidiserande skada.
  • Nivå 3: kan eventuellt orsaka lättare skada.
  • Nivå 4: liten – ingen risk för skada.

 

Peter Kells menar att det går att planera och designa utemiljön så att barn kan ta ut svängarna i ett välgörande risktagande. Men det är viktigt att man tänker på följande:

 

– Var systematisk och ha goda motiv för vald utformning och design. Tänk särskilt på vilka sorts utmaningar som platsen erbjuder, och därmed vilka de acceptabla riskerna är.

– Dokumentera de gjorda valen – ”därför valde vi att göra så här”.

– Motivera era ställningstaganden, men förvänta er inte att denna strategi fullt ut kan balansera barns kalkylerade risktagande med en helt säker och skadefri miljö.

 

Läs mer om Toronto

Både Naturskolan i Lund och Movium sitter i styrelsen för det globala nätverket International School Grounds Alliance, ISGA. Detta är en av flera artiklar där Naturskolan rapporterar från ISGA:s internationella skolgårdskonferens som hölls i Toronto i höst. Läs fler artiklar här:

 

http://www.movium.slu.se/nyheter?article=skolgardar-blir-stadsodling

http://www.movium.slu.se/nyheter?article=granslost-samarbete-motorn-i-global-skolgardsutveckling

http://www.movium.slu.se/nyheter?article=att-leva-ar-att-utmana-sig-sjalv

Eva Persson
naturskolepedagog, Naturskolan i Lund

Sidor