movium.slu.se

Foto: Krister Spolander

Nyhet

Barns behov gynnas inte

Publicerad 3 november 2020

Den 3 november publiceras Maria Nordströms utredning ”Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen”. Utredningen är beställd av Boverket som fått regeringsuppdraget att kartlägga och analysera hur barnkonventionen påverkar det praktiska arbetet i kommuner och regioner. Maria Nordström har undersökt hur åtta kommuner tillämpar ett barnperspektiv i sin fysiska planering: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Varberg, Karlskoga och Simrishamn. Hon konstaterar att BKA och riktlinjer inte automatiskt leder till planering som gynnar barns behov av plats i stadens utemiljö. För det krävs villighet att avstå mark, och där är barnkonventionen inte till något stöd.

 

Maria Nordström, miljöpsykolog och docent i psykologi, är medlem i styrgruppen för det europeiska nätverket för barnvänliga städer, ENCFC, samt gästforskare vid SLU.

 

Länk till utredningen: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/sa-tillampas-barnkonventionen-i-samhallsplaneringen/

LENA JUNGMARK

Sidor