movium.slu.se

Foto: Harald Klein

movium.slu.se

Foto: Harald Klein

Nyhet

Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö

Publicerad 4 oktober 2019

Movium har ett regeringsuppdrag att samordna kunskap kring barn- och ungas utemiljö, och har varit delaktiga i skapandet av utställningen LEK! på Form Design Center i Malmö. Medan denna utställning pågår så vill vi fördjupa oss i Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö genom att erbjuda en guidad visning av utställningen, samtal, och flera forskares perspektiv på frågan.

 

5 november, kl 13.30 – 16.00 på Form/Design Center i Malmö

13.30 Utställningen LEK! Guidad visning med Moviums koordinator Lena Jungmark

14.15 Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö. Samtal mellan riksarkitekt Helena Bjarnegård och Lena Jungmark

14.50 Var finns utomhusleken i barnens vardag? Presentation av Fredrika Mårtensson, SLU

15.20 Vad betyder utemiljö för ungas livskvalitet? Presentation av Mark Wales, SLU (obs. på engelska)

15.50 Fika

Kostnadsfritt för Moviums partners.

Läs mer och anmäl er här!

 

  

Om utställningen LEK!

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.

 

Läs mer här:

Debatt: Barns utemiljöer är en rättighetsfråga

Om utställningen LEK!: Hej Dorte Bo Bojesen!

HARALD KLEIN

Sidor