movium.slu.se

Foto: Harald Klein

movium.slu.se

Foto: Harald Klein

Nyhet

Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö

Publicerad 4 oktober 2019

Movium har ett regeringsuppdrag att samordna kunskap kring barn- och ungas utemiljö, och har varit delaktiga i skapandet av utställningen LEK! på Form Design Center i Malmö. Medan denna utställning pågår så vill vi fördjupa oss i Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö genom att erbjuda en guidad visning av utställningen, samtal, och flera forskares perspektiv på frågan.

 

5 november, kl 13.30 – 16.00 på Form/Design Center i Malmö

13.30 Utställningen LEK! Guidad visning med Moviums koordinator Lena Jungmark

14.15 Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö. Samtal mellan riksarkitekt Helena Bjarnegård och Lena Jungmark

14.50 Var finns utomhusleken i barnens vardag? Presentation av Fredrika Mårtensson, SLU

15.20 Vad betyder utemiljö för ungas livskvalitet? Presentation av Mark Wales, SLU (obs. på engelska)

15.50 Fika

Kostnadsfritt för Moviums partners.

Läs mer och anmäl er här!

 

  

Om utställningen LEK!

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.

 

Läs mer här:

Debatt: Barns utemiljöer är en rättighetsfråga

Om utställningen LEK!: Hej Dorte Bo Bojesen!

HARALD KLEIN

Kommentarer

Panelsamtal om Barnperspektiv?

Hej!
 
i och  med att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 planerar vi i Feministiskt initiativ att hålla utbildning och samtal om vad som är viktigt för barn och deras utveckling. Jag fick tips om ert arbete coh blev nygfiken på att höra mer om vad ni har kommit fram till. 
Vore det möjligt för någon i projektet LEK! att vara med på ett panelsamtal i Sockholm i november? 
Planen är att vi bjuder in. förutom våra egna politiker, andra personer som har kunskap i hur barns livsmiljöer planeras och formas. 
Vore tacksam för svar till annika.nylen@feministisktinitiativ.se
 
Med vänlig hälsning
Annika Nylén
 
Fi Stockholm 
Utbildningspolitisk talesperson
Feministiskt initiativ

Sidor