movium.slu.se

Alla på skolan skulle vara delaktiga och medbestämmande i processen, säger Lena Jungmark. Foto: Lena Jungmark.

Nyhet

Barnens mosaikarbete deltar i internationell arkitekttävling

Publicerad 27 februari 2014

GCA är en internationell tävling för att uppmärksamma de bästa aktiviteterna och projekten kring arkitektur för och med barn och unga. Projekt som handlar om barns delaktighet i planering uppmärksammas särskilt

 

Priser finns i fyra klasser:

*  Skola (förskola, grundskola, gymnasium)

*  Institution (museum, stiftelse, högskola etc)

*  Tryckt media (bok, barnbok, lärobok etc)

*  Audiovisuell media (film, video, dataspel, webbsida etc)

 

Sveriges arkitekter har nu utsett de nominerade för 2014. Den internationella tävlingen avgörs i april, och förslagen presenteras på en konferens i Durban i Sydafrika i augusti.

 

Hallå där, landskapsarkitekt Lena Jungmark! Du arbetade i Malmö stads projekt Gröna skolgårdar. Vad var syftet med projektet?

 

Vi jobbade med ombyggnad av förskole- och skolgårdar i dialog med verksamheten. Syftet var att ge pedagoger och elever en grönare skolgård med större möjligheter till kreativitet, lek och pedagogik. Detta ville vi nå genom samarbete med olika förvaltningar i Malmö stad, och genom att göra skolan delaktig i en process.

 

Du arbetade tillsammans med eleverna på Augustenborgsskolan med det mosaikarbete som nu nominerats tack vare barnens delaktighet. Var delaktighet särskilt viktigt i Gröna skolgårdars olika projekt?

 

Ja, målet var att alla på skolan skulle vara delaktiga och medbestämmande i processen. Gröna skolgårdar arbetade med naturmaterial, växtlighet och konstnärliga uttryck där eleverna bjöds in att bli medskapare.

 

Och pedagogerna?

 

Det sista året hade vi lärarkompetens i projektet. Då påbörjade vi ett arbete med att koppla ihop läroplanens mål med skolgården. Vi ville ge pedagogerna stöd i att komma igång och använda sig av skolgården som en kompletterande läroplats utomhus.

 

Hur många skolor och elever i Malmö han ni samarbeta med under projekttiden?

 

Projektet Gröna Skolgårdar avslutades 2013. Under de fyra år som projekttiden varade samarbetade vi med ett 25-tal skolor. Projektet nådde ungefär 10 000 elever.

 

Vad händer nu?

 

– Jag hoppas såklart att Malmö stad förvaltar och drar nytta av de lärdomar projektet resulterat i. Jag håller just på att skriva en bok, där delaktighet står i fokus, och i den kommer mycket av det unika arbetssättet i projektet att beskrivas. Att bli nominerad att representera Sverige i Golden Cube Awards är en mycket stor ära för både Augustenborgsskolan, projekt Gröna skolgårdar och för mig. Det är så glädjande och viktigt att delaktighetsprojekt med barn och unga lyfts och uppmärksammas! 

 

Läs mer om tävlingen och de nominerade här http://www.arkitekt.se/s80821/f17072

Titti Olsson

Sidor